Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Gürhan CAN
Dr. Ög. Üyesi Ramin ALİYEV
Dr. Ög. Üyesi Hasan EŞİCİ
Dr. Ög. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
Dr. Ög. Üyesi Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Dr. Ög. Üyesi Gökçen AYDIN
Dr. Ög. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
Dr. Ög. Üyesi Cemre TATLI
Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Araştırma Görevlisi Özgür Osman DEMİR
Araştırma Görevlisi Ahmet AYAZ
Araştırma Görevlisi Mehmet GÖKTAŞ
Araştırma Görevlisi Esra EKER
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY

Akademik Geçmiş
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yüksek Lisans : Texas Tech Universitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Doktora : Texas Tech Universitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Telefonu :
Odası :
E-Posta : yasar.ozbay@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Yaşar ÖZBAY
Araştırma Konuları

Aile Danışmanlığı, Adler Terapi, Kişilik Özellikleri, Yılmazlık, Pozitif Psikoloji

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2017 Çalışkan, M. Üstün Yetenekli Çocuklara Sahip Ailelerin Aile İşlevselliği. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
2 2015 Ghandchilar, B. Karşı Cins Tercihleri: Kültürler Arası Karşılaştırma. Ankara.
 
3 2014 Terzi, S. Romantik ilişkilerde bağlanma yaralanmaları ölçeğinin geliştirilmesi.   Ankara.
4 2014 Ermumcu, E.  Evli Çiftlerde Bağışlama Sürecinin Bağlanma, Stresle Başa Çıkma, Empati Ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara.
 
5 2014 Kayacı, Ü.  Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Doğum Sıraları Ve Sosyal İlgi Düzeylerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerini Yordamadaki Rolünün İncelenmesi.  Ankara.
6 2014 Demir, E. Farklı Denetim Odağında Sahip Bireylerin Evlilik Doyumlarının   İncelenmesi.  Ankara.
7 2013 Kurt Ulucan, T.  Ebeveynleri Boşanmış Ergenlerin Yılmazlık, Benlik Saygısı, Başa Çıkma Ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yılmazlığın Aracı  Rolü. Ankara.
8 2010 Çan Aslan, Ç. Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Anne Ve Babaların Psikolojik Belirtileri,  Sosyal Destek Algıları Ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması.  İstanbul.
9 2010 Kandemir, M.  Akademik Erteleme Davranışını Açıklayıcı Bir Model. Ankara.
10 2009 Alemdar, M. Erken Çocukluk Dönemindeki Üstün Yetenekli Çocukların  Belirlenmesinde Ebeveyn, Öğretmen ve Uzman Görüşlerinin Karşılaştırılması.        
11 2008 Tosun Sümer, E.  İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Ebeveynlerinin Sosyal Kaygıları İle Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.   Ankara.
 
12 2008 Aydoğan, D. Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı Ve Öz-Yeterlik İle Açıklanabilirliği. Ankara.
 
13 2007 Eşici, H. İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Temel İhtiyaçlarının Karşılanma  Düzeyi İle Zorbacı Davranışları Arasındaki İlişki.  Ankara.
14 2007 Çavuşoğlu, F. N.  Evli Çiftlerin Kendi Aile Yapı Ve İşlevselliklerinin Aile Orijinaleriyle  Karşılaştırılması.  Ankara
15 2006 Ünal, A. . OKS (LGS)'Ye Hazırlanan Öğrencilerin Sınav Kaygıları İle Benlik Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Ankara.
16 2006 Eroğlu, H.  Durumluluk -Süreklilik Kaygı Düzeyi İle Algılanan Stres, Kontrol Düzeyi ve Stresle Başaçıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ankara.
17 2005 Kuyumcu, B. Evli Çiftlerin Evlilik Doyumu İle Gestalt Temas Biçimleri, Bağlanma Stilleri Ve Başa çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  Trabzon.
18 2004 Erol, B. Üstün Yeteneklerde Duygusal Zeka İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki. Trabzon.
19 2003 Demirci, S. Öğretmenlerde Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İş Doyumu Arasındaki  İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
20 2003 İkinci, M.Ergenlerde Temel İhtiyaçların Karşılanma Düzeyi İle Başa çıkma  Davranışları Arasındaki İlişki. . Trabzon.
21 2003 Mısırlı Taşdemir, Ö.  Üstün Yetenekli Çocuklarda Mükemmelliyetçilik, Sınav  Kaygısı, Benlik Saygısı, Kontrol Odağı, Öz Yeterlilik Ve Problem Çözme Becerileri  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
22 2003 Uzunibrahimoğlu, H.Farklı İlgi Alanlarında Okuyan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin   Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve İlgileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
23 2003 Yıldırım, H. Empati İle Beş Faktör Kişilik Modeli Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
24 2003 Ayas, T. 17 Ağustos Marmara Depremine Maruz Kalan İlköğretim 7 Ve 8. Sınıf  Öğrencilerinde Görülen Korkular Ve Bu Korkuların Psikolojik Belirtilerle İlişkisi. Trabzon.
25 2002 Durmuşoğlu, Z.  Başaçıkma Davranışları Üzerinde Kişilerarası Stres Ve Empatik  Eğilim Düzeyi Etkisinin İncelenmesi. Trabzon.
26 2002 Osman, H.G.  Seçim Teorisi Eğitiminin İçsel Motivasyon Ve Aktif Başa Çıkma Üzerindeki Etkisi. Trabzon.
27 2002 Tomar, İ.H. 17 Ağustos Marmara Depremi Sonrasında Farklı Meslek Gruplarındaki  Bireylerde Görülen Stres Yaşantıları Ve Başaçıkma Davranışları. Trabzon.
28 2002 Akaydın, F. Ş. Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları, Problemlilik Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri Ve Yardım Arama Davranışları Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi. Trabzon.
29 2002 Nadir, B.  Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Yordayıcı Bir Değişken Olarak  Benlik İmgesi. Trabzon.
30 2002 Çakır, O.  Üniversite Öğrencilerinde Uyuma Dönük Başaçıkma Davranışları, Depresyon Ve Psikolojik Belirtiler. Trabzon
31 2001 Kahveci, H. Yardım Arama Davranışları İle Fatalistik Düşünce ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Trabzon.
32 2000 Manap, A.  Deprem Yaşantısına Sahip Olan Ve Olmayanların Başa çıkma Davranışları.  Trabzon.
33 2000 Palancı, M. Algılanan Kontrol Düzeyine Bağlı Olarak Farklılaşan Stresle Başaçıkma  Davranışları. Trabzon.
34 1999 Özgan, H. Lise Öğrencilerinin Empatik Sınıf Atmosferi Algılamaları, Başarıları Ve Benlik  Saygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Ve Aralarındaki İlişkinin  Belirlenmesi.  Trabzon.
35 1999 Aksu, Ü. Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Problemlerine Yönelik Sınıf Yönetimi  Yöntemleri İle Stresle Başa çıkma Tutumları Arasındaki İlişki.  Trabzon.
36 1999 Şenyüz, A. Feminin Ve Maskulin Mesleklerde Algılanan İş Doyumu Ve Stres  Düzeylerinin Cinsiyetler Açısından İncelenmesi.  Trabzon.
37 1997 Şahin, M.  Üniversite Sınıf Atmosferinin Algılanan Empatik İletişim Düzeyleri  Açısından İncelenmesi. Trabzon. 
38 1994 Karadeniz, A. Lise Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Demokratik ve Otoriter Olarak   Algılanan Ana-Baba Tutumlarıyla Çeşitli Mesleki Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trabzon.
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2014 Eşici, H. Romantik İlişki Kalitesinin Erken Dönem Uyumsuz Şemalar, Bağlanma ve Psikolojik İhtiyaçlar Açısından İncelenmesi. 
2 2014 Aydoğan, D. Çiftlerde İlişkisel Yılmazlığın Ebeveyn Stresi, İlişkisel Başa Çıkma,  İlişkisel Profesyonel Yardım Arama ile İlişkisi. Ankara
3 2009 İlhan, T. Üniversite Öğrencilerinin Benlik Uyumu Modeli: Yaşam Amaçları, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ve Öznel İyi Oluş. Ankara.
4 2007 Cihan Güngör, H. Evlilik Doyumunu Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme.  Ankara
5 2004 Palancı, M. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Açıklama Ve  Gidermeye Yönelik Gerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Bir Yardım Modelinin  Geliştirilmesi. Trabzon
6 2004 Erözkan, A.  Romantik İlişkilerde Reddedilmeye Dayalı İncinebilirlik Bilişsel  Değerlendirme ve Başa çıkma.  Trabzon.
7 2002 Yazıcı, H. Bilişsel-Davranışçı Sigara İçmeyi Bırakma Programının Depresyonlu Sosyal Anksiyeteli Gruplardaki Etkililiğin Araştırılması.  Trabzon.
8 1993 An investigation of the relationship between adaptational coping process and self-perceived negative feelings on international students.  TTU, Lubbock, Texas,  USA.
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2018 Özbay, Y., Yılmaz, S., Büyüköztürk, Ş., Aliyev, R., Tomar, İ. H., Eşici, H. … Akyıldız, F.D. (2018). Madde bağımlılığı: Temiz bir yaşam için bireyin güçlendirilmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5, 81−130. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.1.0001

2 2017 Aydoğan, D. & Özbay, Y. (ın press). Meditational Role of Dyadic Coping on Parenting Stress and Relational Resilience in Couples.  Marriage and Family Review.
3 2017 Aydoğan, D., Özbay, Y., & Büyüköztürk, Ş. Authenticity, The Mediator Role of Spirituality in the relationship between authenticity and happiness. Journal of Happiness and Well-Being, 5(1), 38-59.
4 2017 Çalışkan, M., Toker, M. & Özbay, Y. Validity and Reliability Analysis of Family Life Satisfaction  Scale.  Internatıonal Journal of Early Childhood Education Studies, 2(1), 1-9.
5 2013

Ozbay, Y. &Ilhan, T. (2013). Quality of life and coping among children with chronic ilness: a quasi experimental study. International Journal of Social Science, 6(8), 945-962. 

6 2012

Ozbay, Y., Erkan, S., Cihangir-Çankaya, Z. &Terzi, Ş. (2012). Üniversiteöğrencilerinin yardımaramaya gönüllülük düzeylerinin yordanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory&Practice), 12 (1), 25-42.

7 2012

Erkan, S. Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z. &Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllülükleri. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 37 (164), 94-107.

8 2012

Erkan, S., Çankaya Cihangir, Z., Özbay, Y. &Terzi, Ş. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramaya Gönüllülük Düzeylerinin Yordanması, 12 (1), 35-42.

9 2010

İlhan, T. &Özbay, Y. (2010). The Predictive Role of Life Goals and Psychological Need Satisfaction on Subjective Well-Being. Turkish Jornalof Quidance and Counseling, 976, 109-119.

10 2010

Palanci, M., Özbay, Y. Kandemir, M., &Çakır, O. (2010).  Üni̇versi̇te öğrenci̇leri̇ni̇n başari amaçliliklarinin beş faktör ki̇şi̇li̇kmodeli̇ ve mükemmeli̇yetçi̇li̇k ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ i̇leaçiklanmasi. TSA, 14(1),  31-46. 

11 2009 Çalık, T., Özbay, Y., Özer, A., Kurt, T. &Kandemir, M.  İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Zorbalık Statülerinin Okul İklimi, Prososyal Davranışlar,  Temel İhtiyaçlar Ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada EğitimYönetimi Dergisi, 933, 555-5
12 2000

Özbay, Y., Şahin, B. Stresle başa çıkma tutumları envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Validity and reliability of coping scale for college students]. Türk Psikoloji Dergisi. 

13 2000

Özbay, Y., Şahin, M., Mısırlı, Ö. (2000). Coping Styles and Big Five Personality Linkage. Journal of Personality and Individual Differences, 25

14 1999

Özbay, Y. & Olivarez, A. (1999). Validation of a coping scale for international students. College Student Journal, 33(2), 34-47.

15 1997

Özbay, Y., Peterson, A. Cornett, J. Olivarez, A. (1997). Acculturative Stress related coping behavior among international students. Multicultural Counseling and Development, 13(2)

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2018 Ayaz, A., Eker, E.  ve Özbay, Y. (2018). Seçim Teorisi Temelli Kariyer Değerleri Ölçeği: Geçerlik    Güvenirlik Çalışmaları. 6. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide  Ölçme ve Değerlendirme  Kongresi, 5-8 Eylül 2018, Prizren-Kosova.
2 2017 Çalışkan, M., Özbay, Y. (2017). Family Functionality of Familes with Gifted Children. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, İstanbul, 7-9 April.
3 2017 Tomar, İ.H., Özbay, Y., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, D., Eşici, H., Ayaz, A., Çalışkan, M. (2017). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, İstanbul, 7-9 April.

4 2017 Özbay, Y., Çalışkan, M. (2017). Family Functionings of Syrian Immigrants in Turkey: A Systemic and Ecological Investigation. International Systemic Research Conference, Heidelberg, 8-11 March.

5 2017 Çalışkan, M., Özbay, Y. (2017). Investigation of Family Funcionality with Family Life Satisfaction. International Systemic Research Conference, Heidelberg, 8-11 March.

6 2017 Ayaz, A., Eker, E.  ve Özbay, Y. (2017). Glasser’in Temel İhtiyaçları Temelli Kariyer Değerleri Modeli. III. İstihdam Şurası Kapsamında Uluslararası İstihdam ve Kariyer
Kongresi, 14-15 Aralık 2017, Ankara.

7 2012  Ozbay, Y., Terzi, Ş., Akbag, M., Aydogan, D., Çakır, O., Eşici, H. & Tomar, I. H. ,Cultural meaningful resiliency protection agencies in Turkish Culture, 33stInternational  Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, Spain
8 2009 Özbay, Y., Metin, E. N., Dağlıoğlu, H. E., Çalışandemir, F., BencikKangal, S., Alemdar,  M.. A Model Development for Inclusive Gifted Education in Turkey. 12  International BASOPED Conference on Inclusive Education in the Balkan   Countries: Policy and Practice. 25-27 June 2009, Ohrid, Macedonia.
9 2009

Metin, E. N., Özbay, Y., Dağlıoğlu, H. E., Çalışandemir, F., BencikKangal, S., Alemdar, M. (2009).Concern and Issues of Inclusion Teachers in Turkey. 12 International BASOPED Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice. 25-27 June 2009, Ohrid, Macedonia.

10 2009

Çalık, T., Özbay, Y., Erkan, S., Kurt, T. &Kandemir, M. (2009).İlköğretim Okullarında Okul İklimi, Zorbalık ve Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi [School climate, bullying and prosocial behaviors in primary schools], I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi.1-3 mayıs, Kıbrıs.

11 2008

Metin, N., Özbay, Y., Dağlıoğlu, E. (2008). 'A Preliminary Report on the Project of Identification and Education of Gifted and Talented Children in Preschool' 2nd International Conference on Special Education, Marmaris-Turkey, 18-21 June 2008.

12 2008

Özbay, Y., Erkan, S., Terzi, Ş., Cihangir-Çankaya, Z. (2008). University Students’ Problem Areas And Psychological Help-Seeking Willingness. International Congress of Counseling, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

13 2008

Erkan, S., Özbay, Y., Terzi, Ş., Cihangir-Çankaya, Z. (2008).University Students’ Help Seeking Attitudes, Gender Roles And Self- Concealment Levels. International Congress of Counseling, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

14 2002

Özbay, Y. (2002). The mediating effect of perfectionism and coping on anxiety of the gifted and non-gifted high school seniors. 23. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July 14-17 2002, Melbourne, Avustralya.

15 2002

Özbay, Y. & Osman, H.G. (2002). Does choice thoery training effect coping type and internal motivation: Experimental study on managerial staff. 23. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July 14-17 2002, Melbourne, Avustralya.

16 2001

Özbay,Y., Palanci, M., Yazici, H., Çakir, O. (2001).  Coping, Psychological Symptoms and Coping Symptoms Relationship: An analiysisof  Adaptation Process of College Life. The 22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July, 12-14, 2001,Palma de Maollca, Spain. 

17 2000

Özbay, Y., Abacı, R., Manap, A., Yazıcı, H., (2000).An Investigation of Coping and Psycholocigal Symptoms of Earthquake Victims.The 21th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July, 12-14, 1999, Bratislava, Slovakia. 

18 1999

Özbay, Y., Koç, M., Palancı, M.,Yazıcı, H.(1999). The effects of coping appraisal and gender on coping with daily stress.20th International conference of stress and anxiety research society (STAR), July 12-14, Cracow, Poland.

19 1998

Özbay, Y., Şahin, B. (1998). An examination of situational and dispositional coping pattern through a stressful transaction.19th International conference of stress and anxiety research society (STAR), July 10-12, BÜ, İSTANBUL.

20 1996

Özbay, Y., Olivarez, A. (1996).Validation of a Coping Scale for International Students.American Educational Research Association (AERA)'da sunulmuştur. (6-10 Nisan 1996, New York) 

21 1993

Olivarez, A., Özbay, Y. (1993). Latent Trait Models:  A Review (BILOG-3).  Bu çalışma Southwest Educational Research Association (SERA)'de sunulmustur, Austin,  TX (1993).

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2015      Özbay, Y. & Erkan, S. (Ed.). Eğitim Psikolojisi. Ankara, Pegem Akademi.
2 2014      Özbay. Y. Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri. Ankara, T.C. Aile ve Sosyal   Politikalar Bakanlığı 
3 2014       Özbay, Y.  Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları. Ankara, Pegem  Akademi.
4 2006

Palancı, M. & Özbay, Y. (2006). Seçim teori sitemelli sosyal kaygı programı. S.Erkanve A. Kaya (Ed.). Denenmiş Grup Rehberliği Programları. Ankara: Pegem A Yayınları

5 2004

Özbay, Y. (2004). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi: Araştırma-Kuram-Uygulama. Pegem A Yay.: Ankara.

6 2004

Özbay, Y. (2004). Kişisel Rehberlik. G. Can (Ed.). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: PegemA Yayınları.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016      Özbay, Y., Aydoğan, D., & Eşici, H. Children and Youths at Risk of Involvement of who are already involved in juvenile delinquent: Reasosns for Crime and Policy Recommendations. Journal of Youth
     Research
,  9(5), 65-98.
2 2015  Aydoğan, D. & Özbay, Y. Çiftlerde İlişkisel Yılmazlık ve İlişkisel Profesyonel Yardım Arama: İkili (Dyadic) Analiz. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 5 (44), 179-191
3 2014            Özbay, Y. & Aydoğan, D.  Aile Yılmazlığı: Bir Engele Rağmen Birlikte Güçlenen Aile. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 1,13(7), 9-24
4 2012         Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., ve Çakır, O. Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Duygusal Düzenleme, Mizah, Sosyal Öz-Yeterlik ve Başa çıkma Davranışları İle Yordanması.
       Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 10-2
5 2012      Kandemir, M. ve Özbay,Y.   Akademik Özyeterlik Ölçeği (Aöyö): Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. Vol. 14-2, 201-2014. 
6 2012         Aydogan, D. & Özbay, Y.  Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı, Öz-Yeterlilik Açısından Açıklanabilirliğinin İncelenmesi.   Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi.3(2), 1-10.
7 2011     Özbay, Y., Palancı, M., Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ergenlerin Psikososyal Özellikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 89-108
8 2011     Özbay, Y., Terzi, Ş., Erkan, S. & Cihangir-Çankaya, Z.  Üniversite  öğrencilerinin profesyonel yardım arama tutumları, cinsiyet rolleri ve kendini saklama düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (4), 59-71.
9 2011 Erkan, S., Cihangir-Çankaya, Z., Terzi, Ş. & Özbay, Y. niversite Psikolojik  Danışma ve Rehberlik Merkezlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(186-211).
10 2010       Palanci, M., Özbay, Y. Kandemir, M., &Çakır, O. Üni̇versi̇te öğrenci̇leri̇ni̇n  başari amaçliliklarinin beş faktör ki̇şi̇li̇k modeli̇ ve mükemmeli̇yetçi̇li̇k ki̇şi̇li̇k özelli̇kleri̇ i̇le açiklanmasi. TSA, 14(1),  31-46. 
11 2010      İlhan, T., Özbay, Y., Yaşam Amaçlarının ve Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,     4(34), 109-118.
12 2009        Kandemir, M. & Özbay, Y., Sınıf İçinde Algılanan Empatik Atmosfer İle  Benlik Saygısı Arasındaki Etkileşimin Zorbalıkla İlişkisi, İlköğretim Online, 8 (2), 322-333.
13 2009

Çalık, T., Özbay, Y., Özer, A., Kurt, T. &Kandemir, M. (2009). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Zorbalık Statülerinin Okul İklimi, Prososyal Davranışlar, Temel İhtiyaçlar Ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi [Bullying status of premiray school children: School climate, prosocial behaviors, basic needs and gender]. Kuram ve Uygulamada EğitimYönetimi Dergisi, 933, 555-576.

14 2008     Cihan Güngör, H., Özbay, Y.,Evlilikte Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik   ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 29(3), 79-93.
 
15 2006      Yazıcı H, &  Özbay, Y.Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme  Davranışlarının Bilişsel-davranışçı Bir Modele Dayalı Olarak İncelenmesi. Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. 172: 116-124.
16 2004       Yazıcı, H., & Özbay, Y. Üniversite öğrencilerinin sigara içme davranışlarıyla  öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 91-107. 
17 2004      Özbay, Y., Şahin, M. Psikolojik Danışmada Empatik Atmosfer ve Beceri Düzeyinde  Kazandırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakülesi Sosyal   Bilimler Dergisi, 1, 137-150.
18 2004      Özbay, Y., Koç, M., Şahin, M. Öğretmen Eğitiminde İlişkisel-Sosyal ve İnsancıl  Yaklaşım. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 28-33.
19 2002       Özbay, Y. Eğitimde Verimliliğin Kaynakları. [The origins of productivity in educaiton]   Denge,1(1), Nisan, s.12.
20 2000

Özbay, Y., Şahin, M., (2000).Sınıf Atmosferi Empatik Tutum Ölçeği [Validation of Intraclassroom Empathy Scale]. HÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 114-121. 

21 1994

Çepni, S.,Özbay, Y., Ayas, A. (1994).Eğitim Araştırmalarında Kullanılan Metotlar Üzerine Tartışma (I) [Discussion on educational research methods], AkademikYorum, 6, (1994).

22        Özbay, Y., Yazıcı, H. Sigara içme tutum ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. IV. Ulusal    Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bu çalışma 3P Dergisi,yayında.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2016       Aydoğan, D. & Özbay, Y. Özgünlük ve Mutluluk Arasındaki İlişkide Maneviyatın Aracı Rolü, I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 28-30 Nisan, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi
2 2015     Aydoğan, D. & Özbay, Y. Evli Bireyler için İlişkisel Yılmazlık Ölçeği Geliştirilmesi, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim, Mersin Üniversitesi, Mersin
3 2013     Özbay, Y. & Aydoğan, D.  Relational Help-Seeking Scale. XII. Ulusal Psikolojik  Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül, Boğaziçi Üniversitesi
4 2013     Eşici H., Özbay, Y.  Romantik ilişki kalitesi ölçeği’nin geliştirilmesi, XII. Ulusal  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül, Boğaziçi Üniversitesi
5 2011     Özbay, Y., Terzi, S. & Aydoğan, D. Özel Alan Umut Ölçeğinin Psikometrik  Özelliklerinin İncelenmesi. XI.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,  03-05 Ekim İzmir.
6 2011       Aydoğan, D., Özbay, Y. & Büyüköztürk, S. Özgünlük Ölçeğinin Geçerlik ve  Güvenirlik Çalışması.XI.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 03-05  Ekim İzmir.
7 2010      Özbay, Y. & Terzi, Ş. Yılmazlığı geliştirici akran yardımcılığı temelli pozitif genç gelişim programı, III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi  Hacettepe Üniversitesi, Ankara
8 2010

Çalık, T., Özbay, Y., Özer,  Kurt, T. &Kandemir, M., &Koşar, S. (2010).  Seçim Teorisi Temelli Olumlu Okul İklimi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi [Effectivenss of Choice theory based school climate intervention program].Beşinci Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi ANTALYA.

9 2009

Özbay, Y., Metin, N., Dağlıoğlu, E., Çalışandemir, F. (2009).Üstün Yeteneklilere Yönelik Öğretmen Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi[Teacher competencies scale for gifted and talented].ÜstünYetenekli Çocuklar II.Ulusal Kongresi, 25-27 Mart 2009, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 

10 2009

Kandemir, M., Çakır, O., Palancı, M., Özbay, Y., & Çalışkan, H., (2009). Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin, Mükemmelliyetçi Kişilik Özellikleri, Başarı Amaç Oryantasyonu, Akademik Erteleme Davranışları, Akademik Benlik Saygısı ve Başarısızlık Korkusu İle Yordanması. X Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. [National Psychological Guidance and Counselling Congress]. Adana

11 2009

Özbay, Y., Erkan, S., Terzi, Ş., Cihangir-Çankaya, Z. (2009).Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezlerinin İncelenmesi [Investigation of university counseling centers], X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim 2009, Çukurova Üniversitesi Adana. 

12 2009

Metin, N., Özbay, Y., Dağlıoğlu, E. (2009).Okul öncesi Sınıflarında Uygulanan Program Zenginleştirme Modelinin Çocukların Bilişsel Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi [Effects of program enrichment in preschool children on cognitive skills].Üstün Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi, 25-27 Mart 2009, AnadoluÜniversitesi, Eskişehir.

13 2009

Özbay, Y., &İlhan, T. (2009).Olumlu ve Olumsuz Duygu Durumlarında Mizah Tarzları: Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekanın MizahÜzerindeki Etkileşimsel Rolü. X Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi [10th National Guidance and Counselling Congress]. Adana.

14 2009

Özbay, Y., Altun, E., &Eşici, H. (2009) Stresle Başa Çıkma ve Temel İhtiyaçlar Bağlamında Girişkenlik. X Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi [10th National Guidance and Counselling Congress],. Adana.

15 2009     Aydoğan, D. & Özbay, Y. Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı, Öz-Yeterlilik Açısından Açıklanabilirliğinin İncelenmesi X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23       Ekim. Adana.
16 2009    Kandemir, M. & Özbay, Y., Akademik Özyeterlik Ölçeğinin (Aöyö) Geçerlik  Güvenirlik Çalışması.[Academic self-efficacy scale]XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 
17 2008

Metin, N., Özbay, Y., Dağlıoğlu, Çalışandemir,F .Bencik,S.;Alemdar,M. (2008). 'Engelli Çocuğu Olan Ebeveynlerde Stresle Başa çıkma ve İyilik Halinin İncelenmesi' [Coping and well-being of parents with exceptional children] 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 13-15 Kasım 2008-Konya

18 2008

Metin., N. &Özbay, Y. (2009). Okul Öncesi Sınıflarında Uygulanan Program Zenginleştirme Modelinin Çocukların Bilişsel Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.ÜstünYetenekli Çocuklar II.Ulusal Kongresi [National Congress for Talented and Gifted Children].

19 2007

Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., &Çakır, O. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin İyililik Hallerinin Duygusal Düzenleme, Mizah, Sosyal Öz-Yeterlilik ve Stresle Başa çıkma Davranışları İle Açıklanabilirliği. IX Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 2007,İzmir

20 2007          Eşici, H. & Özbay, Y.,Zorbacı Davranışlar İle Seçim Teorisine Dayalı Temel İhtiyaçları Karşılanması Arasındaki İlişki. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İzmir.
21 1997       Özbay, Y., Yazıcı, H., & Şahin, B. Sigara içme tutum ölçeği: Geçerlik  güvenirlik çalışması. lV. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara: A. Ü. 
22 1997        Özbay, Y. & Şahin, B. Stresle başa çıkma tutum envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. lV. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara: A. Ü. 
23 1996       Özbay, Y. Pasif bir başa çıkma tarzı olarak sigara içme davranışı. 3. Ulusal  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana: Ç. Ü. 
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2016     Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim   Programının Geliştirilmesi. TÜBİTAK, (PROJE DANIŞMANI).
2 2013

Kurum bakım hizmetlerininetki analizi. Ail eve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2013, (YÜRÜTÜCÜ).

3 2012

Suçlu çocuklarda positif gelişim, yılmazlık ve psikolojik iyi oluşun incelenmesi, TUBİTAK, 2012- Devam Ediyor, (YÜRÜTÜCÜ).

4 2010

Erken çocukluk dönemi için üstün yetenekliler eğitimi geliştirilmesi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Bursa, 2010. (YÜRÜTÜCÜ)

5 2009

Uzun sureli hastalığı olan çocukların başa çıkma ve yaşam kaliteleri, TÜBİTAK, 2009. (YÜRÜTÜCÜ)

6 2009

Seçim teorisi temelli güvenli okul projesi, TÜBİTAK, 2009, (ARAŞTIRMACI-P.KOORDINATÖRÜ)

7 2009

Üniversite Danışma Merkezleri için yeni bir model geliştirme, TUBİTAK, 2009 (P. KOORDINATÖRÜ)

8 2007

Temel Eğitim Projesi: Özel eğitim hizmetlerinin etkililiğinin araştırılması: izleme ve değerlendirme, MilliEğitmBakanlığı-DünyaBankası, 2007. (KOORDİNATÖR)

9 2002

Üniversite öğrencileri için psiko-sosyal programlar geliştirme, BAP, KTÜ, 2002. (YÜRÜTÜCÜ)

10 2002

Program Geliştirme, Öğretmen Eğitimi ve Üstün yeteneklilere yönelik psikolojik hizmetlerin geliştirilmesi, DPT, 2002. (YÜRÜTÜCÜ)

11 1998

Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması – Milli Eğitm Projesi, Dünya Bankası-YÖk, Milli Eğitim Bakanlığı, 1996-1998. (YEREL UZMAN)

12 1996

Türki cumhuriyetlerden gelen öğrencilerin uyum sorunları ve ihtiyaçları, BAP, KTÜ, 1996. (YÜRÜTÜCÜ)

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2014-   Rektör Yardımcılığı 
  Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2 2004-2007


Anablilim Dalı Başkanlığı          
Gazi Üniversitesi          
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

3 1999-2004

  
Bölüm Başkanlığı                        
KTÜ                  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

4 1998-2004


Anabilim Dalı Başkanlığı          
KTÜ                  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

5 1998-1999


Dekan Yardımcılığı                    
KTÜ                  
EĞİTİM FAKÜLTESİ

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1 2015

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

2 2015

Amerikan Psikoloji Derneği

3 2015

Amerikan Eğitim ve Araştırma Derneği

4 2015

Uluslararası Stres ve Kaygı Derneği

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PDR402 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ Zorunlu3
2 PDR408 KURUM DENEYİMİ Zorunlu3
3 PDR414 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Zorunlu3
4 PDR416 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Zorunlu3
5 PDR310 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Zorunlu3
6 PDR315 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI I Zorunlu3
7 PDR340 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Seçmeli3