Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Gürhan CAN
Dr. Ög. Üyesi Ramin ALİYEV
Dr. Ög. Üyesi Hasan EŞİCİ
Dr. Ög. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
Dr. Ög. Üyesi Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Dr. Ög. Üyesi Gökçen AYDIN
Dr. Ög. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
Dr. Ög. Üyesi Cemre TATLI
Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Araştırma Görevlisi Özgür Osman DEMİR
Araştırma Görevlisi Ahmet AYAZ
Araştırma Görevlisi Mehmet GÖKTAŞ
Araştırma Görevlisi Esra EKER
Dr. Ög. Üyesi Cemre TATLI

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :

Telefonu :
Odası :
E-Posta : cemre.tatli@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Cemre TATLI
Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Tatlı, C. (2017). Investigating of the subjective well-being of gifted adolescents. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 4 (4): 56-63.
2 2017 Tatlı, E. C.,  Ergin, D. A. (2017). Do Early Intelligent Scores Predict Long-term Achievement: A Quadrennial Longitudinal Study. Intelligence, Universal Journal of Psychology 5(5): 219-224, 2017  DOI: 10.13189/ujp.2017.050502.
3 2017 Ergin, D., Tatlı, C. (2017). Acquisition of sibling and family concepts: A Piagetian study. Global Journal of Psychology Research: New Trends and Issues, 7 (3): 125-133, doi.org/10.18844/gjpr.v7i3.2858.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017-12-03 Erten Tatlı, C.(2017) Investigating of the Subjective Well-Being of Gifted Adolescents, Paper Presantation, 6th Cyprus International Conference on Educational Research Kyrenia, North Cyprus. 
2 2017 · Erten Tatlı, C., Atalan Ergin, D., Do Early Intelligent Scores Predict Long-Term Academic Achievement: A Quadrennial Longitudinal Study. Virtual Presantation. 4th Global Conference on Psychology Researches, 16-18 March 2017, Antalya, Turkey.
3 2017  Atalan Ergin, D., Erten Tatlı, C., Acquisition of Sibling and Family Concepts: A Piagetian Study. Virtual Presantation. 4th Global Conference on Psychology Researches, 16-18 March 2017, Antalya, Turkey.
4 2015  Atalan Ergin, D., Erten Tatlı, C., Kapçı, E.G. Temperament, Parental Emotion Socialization and Negative Automatic Thoughts as Predictors of Depression and Anxiety Symptoms in Children. Paper Presantation. 45th Annual EABCT Congress, August 31- September 3, 2015, Jerusalem, Israel.
5 2015   Erten Tatlı, C., Concrete Manipulative Use for the Delay of Compulsions in Children: Task Box. Poster Presantation, 45th Annual EABCT Congress, August 31- September 3, 2015, Jerusalem, Israel.
6 2015 Erten Tatlı, C., Atalan Ergin, D., Kapçı, E.G., The Mediator role of Social Comparison in the Relationship between Flow Experience and Activity Experience, Poster Presantation, 45th Annual EABCT Congress, August 31- September 3, 2015, Jerusalem, Israel.
7 2015 Erten Tatlı, C., Kapçı, E.G. The Relationship Analysis of Negative Automatic Thoughts and Its Subscales with State Trait Anxiety, Depression, Self Esteem and Sense of Self, Poster Presantation. 45th Annual EABCT Congress, August 31- September 3, 2015, Jerusalem, Israel.
8 2015 Atalan Ergin, D., Erten Tatlı, C. ve Demir, E., According to the PISA 2012 Results, Defining the Variables Predicted Mathematical Anxiety Whether or Not, Paper Presantation, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges- ICEFIC, Ankara University Faculty of Educational Sciences May 13-15, 2015,  Ankara.
9 2015  Erten Tatlı, C., Atalan Ergin, D., Establishment of a Centre in Ankara to Develop the Creativity of Children, Educatiors, Parents, Poster Presantation, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges- ICEFIC, Ankara University Faculty of Educational Sciences May 13-15, 2015,  Ankara.
10 2014 Erten Tatlı, C., Artar, M., Analysis of Negative Automatic Thoughts, Anxiety, Self Esteem and Academic Achievement of Gifted Adolescents, Paper Presantation, 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, September 3-6, 2014, Turkey. 
11 2006 Atalan, D., Erten, C., Güney, N. The Investigation of the Turkish Adolescent’s Views about European Union,  Poster Presantation, 10th EARA Conference, May 2-6 2006, Turkey.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016 Erten Tatlı, C., Atalan Ergin, D. & Demir, E. (2016).  PISA 2012 Verilerinde Türkiye’de Öğrencilerin Matematik Kaygısına Sahip Olmalarıyla İlişkili Değişkenlerin Belirlenmesi. İlköğretim Online 15(3): 696-707. 
2 2016 Atak, H., Erten Tatlı C., Çokamay, G., Büyükpabuşcu, H. & Çok, F. (2016). Yetişkinliğe Geçiş: Türkiye’de Demografik Ölçütler Bağlamında Kuramsal Bir Gözden Geçirme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 8(3): 204-227.
3 2006 Güney, N., Erten, C., Atalan, D. & Çok, F. (2006). Ergenlerde Risk Almanın Televizyon Üzerinden İncelenmesi. Türk HIV/AIDS Dergisi, Cilt 9-Sayı 1 Ocak-Şubat-Mart.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Artar, M., Türk E G., Erten Tatlı, C., Atalan Ergin, D. Oyalanarak Hazırlanmak : Okul öncesi Dönem Çocukların Teknoloji Kullanımı, Sözlü Bildiri, VIII. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, 12-14 Ekim 2015, Ankara.
2 2009 Erten, C. Üstün Yetenekli Çocukların Sosyal Kabulü,   Sözlü Bildiri X.  Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-22-23 Ekim 2009, ADANA.
3 2009 Erten, C., Tatar, Ö. Okullarımızda DEHB Tanısı ve Destek,   Sözlü Bildiri X.  Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-22-23 Ekim 2009, ADANA.
4 2005 Güney, N., Erten, C., Atalan, D. ve Çok, F. Ergenlerde Risk Almanın Televizyon Üzerinden   İncelenmesi , XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül 2005, Denizli.
5 2005 Erten, C., Atalan, D., 23 Nisan Kutlamaları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2. Öğrenci Kongresi, 31 Mayıs 2005, Ankara.
6   Erten Tatlı, C. DEHB’li Ergenlerin Gözüyle Sınavlar, Poster Bildiri, 14. Ergen Günleri, 10-12 Aralık, Ankara.
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2017 Türk, E.G., Erten Tatlı, C., Atalan Ergin, D., Artar, M. (2017). Ama Çok Sıkıldım! Erken Çocuklukta Teknoloji ve Oyalanma. Eylem Gökçe Türk (Ed.) Çocuk ve Çevre(si), Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları no:26 (ISBN 978-605-136-333-2).
2 2017 Tosun, Z.D., Toy, H., Erten Tatlı, C., Atalan Ergin, D., Akgül, G. (2017). Ankara Çocuk Kültürü Merkezi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar- Eğitici Kılavuz Kitabı. Ankara: Matsa Basımevi (ISBN 978-605-149-830-0).
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1   TÜBİTAK Projesi “106K332”, Ergenlikte riskli davranışların yaygınlığının belirlenmesi ve azaltılması: Okul temelli bir proje, Araştırma Bursiyeri, Süre 10 ay, Araştırma Grubu: F. Çok, Ş. Büyüköztürk, N. Güney, H. Ercan.
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Kongre düzenleme kurulu üyeliği ve Kongre/çalıştay sekreterliği. VIII. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM), Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği (TOÖEGD), 12-14 Ekim 2015, Ankara.
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği