Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Academic Staff
Professor Yaşar ÖZBAY
Professor Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Professor Gürhan CAN
Assistant Professor Ramin ALİYEV
Assistant Professor Hasan EŞİCİ
Assistant Professor İsmail Hakkı TOMAR
Assistant Professor Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Associate Professor Gökçen AYDIN
Assistant Professor Büşra AKÇABOZAN
Assistant Professor Cemre TATLI
Lecturer Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Özgür Osman DEMİR
Ahmet AYAZ
Research Asisstant Mehmet GÖKTAŞ
Research Asisstant Esra EKER
Associate Professor Gökçen AYDIN

Personal Information
Bachelor's Degree :
Post Graduate :
PhD :

Phone :
Room :
E-Mail : gokcen.aydin@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Gökçen AYDIN
Resarch
Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness, Academic Success, Motivation, Procrastination, Romantic Relationships, Forgiveness, Study Skills, Preventive Psychological Counseling Services, Group Counseling, Online Psychoeducation Group Counseling
Academic Curriculum Vitae
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2017 Aydın, G. (2017). Personal factors predicting college student success. Eurasian Journal of Educational Research, 69, 93-112. doi: 10.14689/ejer.2017.69.6.
2 2017 Aydın, G., Çiçek, M. & Güleç, M. (2017, June). Effects of multimedia feedback on pre-service teachers’ perceptions, self-assessment, and academic achievement. In Airina V. & András S. (Ed.) Diversity Matters! EDEN (European Distance and E-Learning Network), 381-389. Budapest, Hungary. ISBN 978-615-5511-18-9.
3 2015 Aydın, G., Kandemir-Özdinç, N., & Aksu, M. (2015). The relationship between cognitive distortions and forgiveness in romantic relationships. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1338-1349. doi: 10.14687/ijhs.v12:1.3206
4 2014 Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2014). Qualitative and quantitative evaluation of an English language peer tutoring program for low achieving students. In Freda, M.F. (Ed.) Reflexivity in Higher Education: Research and Models of Intervention for Underachieving Students, 27-34. Aracne editrice, Roma, Italy. doi: 10.4399/97888548701472. ISSN-978-88-548-7014-7
5 2014 Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2014). The role of English proficiency level, personal and affective factors predicting language preparatory school students’ academic success. In Freda, M.F. (Ed.) Reflexivity in Higher Education: Research and Models of Intervention for Underachieving Students, 17-25. Aracne editrice, Roma, Italy. doi: 10.4399/97888548701472. ISSN-978-88-548-7014-7
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2017 Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2017, May). Testing factor structure and reliability of Turkish version of State Self-Forgiveness Scale (SSFS). EJER 4th International Eurasian Educational Research Congress, p. 1467-1468. Denizli, Turkey. 
2 2017 Gül, A., Aydın, G., Çağ, P. & Tokel, T. (2017, May). Implications of 3D virtual worlds for counseling services in higher education. EJER 4th International Eurasian Educational Research Congress, p. 1905-1906. Denizli, Turkey. 
3 2016 Yerin-Güneri, O. & Aydın, G. (2016). Turkish adaptation of Perfectionism Cognitions Inventory (PCI). Paper presented EJER 3rd International Eurasian Educational Research Congress, p. 1809-1810. Muğla, Turkey.
4 2015 .Aydın, G. (2015). The role of power and gender in romantic relationship satisfaction among college students. Paper presented at ECER (The European Conference on Educational Research), Budapest, Hungary.
5 2015 Aydın, G. (2015). Learning needs of preparatory students. Paper presented at 12th ODTÜ   International ELT Convention, p. 36. Ankara, Turkey.
6 2015 Yerin-Güneri, O., Sümer, H.C., Çağ, P., Barutçu-Yıldırım, F., Aydın, G., & Çapa-Aydın, Y. (2015). Alumni and student opinions regarding areas of improvement in undergraduate education and competences of the graduates. Paper presented at ECER (The European Conference on Educational Research), Budapest, Hungary.
7 2014 Aydın, G., Kandemir-Özdinç, N. & Aksu, M. (2014). The relationship between cognitive distortions and forgiveness in romantic relationships. Paper presented at ECER (The European Conference on Educational Research), Porto, Portugal.
8 2014 Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2014, March). Qualitative and quantitative evaluation of an English language peer tutoring program for low achieving students. Paper presented at INSTALL International Conference, Naples, Italy.
9 2014 Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2014). The role of English proficiency level, personal and affective factors predicting language preparatory school students’ academic success. Poster presented at INSTALL International Conference, Naples, Italy.
10 2014 Mesutoğlu, C., Akçabozan, N.B., Muyan, M., Aydın, G., Ünlü Kaynakçı, F.Z., & Sancak Aydın, G. (2014 ). Değişen kıyafet uygulamasına yönelik öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. [Teacher, student and parent’s opinions regarding the change in application of clothing in schools]. Paper presented at the 1st Eurasian Educational Research Congress. Istanbul, Turkey. 
11 2013 Çağ, P., Barutçu-Yıldırım, F., Aydın, G. & Erkan-Atik, Z. (2013, September). Investigating the role of facebook usage, life satisfaction, self-esteem and social support in predicting the loneliness of Turkish university students. Paper presented at Boğaziçi University, International Association of Counselling (IAC) World Conference 2013- XII. National Congress of Psychological Counseling and Guidance,p. 205-206. Istanbul, Turkey.  
12 2012 Aydın, G. & Yerin-Güneri, O. (2012). “Let’s learn together”: Academic support program. Paper presented at 11th ODTÜ International ELT Convention, p. 54. Ankara, Turkey. 
7.3. Papers presented in International Academic Meetings and published in Their Proceedings
NoPublish TimeContent
1 2015 McGraw, H. (2015). Psychsmart (Aklımın Aklı: Psikoloji). Durak, M., Şenol-Durak, E. & Kocatepe, U. (Ed.). Düşünme, dil ve zeka (Chapter 7, 162-191) (Gökçen Aydın, Translator). Ankara: NOBEL Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-320-278-3.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2017 Aydın, Y. & Aydın, G. (2017). Değer Verme Ölçeği (DVÖ)’ni Türk kültürüne uyarlama çalışması. [Adaptation of Valuing Questionnaire (VQ) into Turkish culture]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 64-77. 
2 2017 Aydın, G. (2017). How does power and gender predict romantic relationship satisfaction? Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 71-82
3 2017 Aydın, G. & Çağ, P. (2017). İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlama çalışması [Turkish adaptation of Sense of Power Scale]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 217-225.
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2015 Owen, D., Yerin-Güneri, O., Korkut-Owen, F., Sun-Selışık, E., Çağ, P., & Aydın, G. (2015). Psikolojik danışma tekniklerinin öğretilmesinde video modellemenin kullanılması: Bir pilot uygulama. [Using video modeling in teaching psychological counseling techniques: A pilot study]. Paper presented at XIII. National Congress of Psychological Counseling and Guidance, p. 316-319, Mersin, Turkey.
2 2015 Yerin-Güneri, O., Ünlü-Kaynakçı, F. Z., & Aydın, G. (2015). Skovholt Profesyonel Sağlamlık ve Öz Bakım Ölçeğini Türkçe’ye uyarlama çalışması. [Turkish adaptation of Skovholt Practitioner Professional Resiliency and Self-Care Inventory]. Paper presented at XIII. National Congress of Psychological Counseling and Guidance, p. 289-291, Mersin, Turkey.
3 2015 Aydın, G. & Çağ, P. (2015). İlişkilerde Güç Algısı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Adaptation of Sense of Power Scale into Turkish: Reliability and validity study]. Paper presented at XIII. National Congress of Psychological Counseling and Guidance, p.138-140, Mersin, Turkey. 
4 2015 Çağ, P., Aydın, G., Barutçu-Yıldırım, F., Yerin Güneri, O., & Çapa Aydın, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin başarı ve başarısızlıklarını etkileyen faktörlere nitel bir bakış. [A qualitative view of university students’ success and failure]. VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu. Eskisehir, Turkey.
5 2011 Mesutoğlu, C., Aydın, G., & Yerin-Güneri, O. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinde problemli İnternet kullanımını yordamada cinsiyet, yaş, sosyal beceri ve utangaçlığın rolü. [The role of gender, age, social skills and shyness in predicting problematic internet usage of college students]. Paper presented at XI. National Congress of Psychological Counseling and Guidance, Izmir, Turkey.
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2017
2 2017 2017- BAP (Researcher): Kabul ve Kararlılık Terapisi Bakış Açısıyla Sınav Kaygısıyla Başetme Grubu [Group Counseling for Dealing with Test Anxiety within Acceptance and Commitment Therapy] / Abant İzzet Baysal University 
3 2016 2016- BAP (Researcher): Araştırma Görevlilerine Yönelik Etkili Öğretim Programı Geliştirilmesi [Developing Effective Teaching Program for Research Assistants] / Middle East Technical University  
4 2011 2011- BAP (Researcher): Üniversite Yaşamına Katılım Düzeyleri ODTÜ Öğrencilerinin Başarılarını Nasıl Etkiliyor? [How Does Student Engagement Affect METU Students’ Success?] / Middle East technical University  
10. Membership in Professional or/and Technical Organizations
NoPublish TimeContent
1 2015 ACBS- Association for Contextual Behavioral Science: 2015-still
2 2013 Turkish Psychological Counseling and Guidance  Association: 2013-Still
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1 2017 2017- EDEN Conference Best Research Paper Award
2 2009 2008-2009 Academic Year High Honor Student
3 2008 2007-2008 Academic Year High Honor Student 
4 2006 2005-2006 Academic Year High Honor Student 
13. Courses
SıraCourse CodeCourse NameStatusCredit
1 PDR451 PERCEPTION PSYCHOLOGY  3