HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

İsmail Hakkı TOMAR

İsmail Hakkı TOMAR

Dr. Ög. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : ismail.tomar@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2016 YAĞIZ, M. S. (2016). İlkokulların etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017 Tomar, İ. H. vd. (2017). Üstün yetenekli çocuklara yönelik pozitif genç gelişimi temelli yaşam becerileri eğitim programın geliştirilmesi. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, 7-9 Nisan, 2017. İstanbul.
2 2012 Aydoğan, D., Terzi, Ş., Eşici, H. ve Tomar, İ.H. (2012). Resilience scales for Turkish youth and adults. 33rd STAR International Conference. July 2-4, 2012. Palma de Mallorca.
3 2012 Özbay, Y., Terzi, Ş., Akbağ, M., Aydoğan, D., Çakir, O., Eşici, H. ve Tomar, İ.H. (2012). Culturally meaningful resiliency protection agencies in Turkish culture. 33rd STAR International Conference. July 2-4, 2012. Palma de Mallorca.
4 2009 Bayram, N., Tomar, İ.H. ve Cin, M. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin depreme karşı tutumları konusunda bir araştırma: Giresun ili örneği. Uluslararası Deprem Sempozyumu. 17-19 Ağustos 2009. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
5 2008 Çetinkaya, B. ve Tomar, İ.H. (2008). Ekonomik değişkenler ve kendini açma: Giresun ili öğretmenleri üzerine bir çalışma. The Third Business and Economy International Workshop. 26-27 Haziran. Giresun Üniversitesi, Giresun. 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2008 Demir, H., Tomar, İ.H. ve Okan, T. (2008). Liderlik ve kişilik arasındaki kişilik üzerine kültürün biçimleyici (moderatör) etkisi. I. Yönetim ve Ekonomi Kongresi, 10-12 Eylül 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 
2 2001 Tomar, İ.H., Özbay, Y. ve Manap, A. (2001). Farklı meslek gruplarında felaket sonrası stres bozuklukları ve başaçıkma davranışları (özet), VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 5-7 Eylül, ODTÜ. Ankara.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2015 Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi, TÜBİTAK, 2015-Devam Ediyor (YÜRÜTÜCÜ). 

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2015 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanlığı

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1   Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği