Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Gürhan CAN
Dr. Ög. Üyesi Ramin ALİYEV
Dr. Ög. Üyesi Hasan EŞİCİ
Dr. Ög. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
Dr. Ög. Üyesi Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Dr. Ög. Üyesi İbrahim Ethem ÖZDEMİR
Dr. Ög. Üyesi Gökçen AYDIN
Dr. Ög. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
Dr. Ög. Üyesi Cemre TATLI
Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Araştırma Görevlisi Merve ÇALIŞKAN
Araştırma Görevlisi Özgür Osman DEMİR
Araştırma Görevlisi Ahmet AYAZ
Araştırma Görevlisi Mehmet GÖKTAŞ
Araştırma Görevlisi Esra EKER
Dr. Ög. Üyesi Didem AYDOĞAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi
Doktora : Gazi Üniversitesi

Telefonu :
Odası :
E-Posta : didem.aydogan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Didem AYDOĞAN
Araştırma Konuları
Relational and Family Resilience
Authenticity
Coping
Positive Youth Development
Couple and Family Counseling
Adlerian Psychology
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   Psikolojik Danışma ve Rehberlik,  Gazi Üniversitesi, 2006-2008
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı, Öz-Yeterlilik Açısından Açıklanabilirliğinin İncelenmesi
Danışman: Prof.Dr.Yaşar ÖZBAY, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   Psikolojik Danışma ve Rehberlik,  Gazi Üniversitesi, 2010-2014
Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Çiftlerde İlişkisel Yılmazlığın Ebeveynlik Stresi, İlişkisel Yardım Arama ve İlişkisel Başa Çıkma ile İlişkisi
Danışman: Prof.Dr.Yaşar ÖZBAY, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Aydogan, D. & Ozbay, Y. (2017, in press). Mediation Role of Dyadic Coping on Parenting Stress and Relational Resilience in Couples. Marriage & Family Review
2   Aydoğan, D., Özbay, Y. & Büyüköztürk, Ş. (2017). Adaptation of the Authentcity Scale and the mediator role of spirituality in the relationship between authenticity and happiness. The journal of happiness and well being.5(1),38-59
3   Deniz, E., Tıraş, Z. & Aydoğan, D. (2009). An Invesgation of Academic Procrastination, Locus of Control and Emotional Intelligence. Educational Science: Theory & Practice.9(2), 607-632
4   Dilmaç, B.,Hamarta, E., & Aydoğan, D. (2010). The relationship between psychological symptoms and self-esteem of the students from Turkish and Turkish socıetıes in Turkey. GESJ: Education Science and Psychology, 1(16), 22-30
5   Dilmaç, B.,& Aydoğan, D. (2010). Values as a Predictor of Cyber-bullying Among Secondary  School Students. International Journal of Sciences, 5(3), 185-188
6   Dilmaç, B.,Aydoğan, D., Koruklu, N. & Deniz, E. (2009).İlköğretim öğrencilerinin mükemmelliyetçilik özelliklerinin mantıkdışı inançlarla açıklanabilirliği. İlköğretim Online, 8(3), 720-728
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1   Terzi, Ş., Çakır, O. &Aydogan, D.  (2012) . Culturally meaningful context: External protective factors to resilience, 33rd STAR International Conference, 2-4 July, Palma de Mallorca, Ispanya
2   Aydogan, D., Terzi, Ş., Eşici, H. & Tomar, I. H. (2012). Validation of resilience scale for Turkish youth and adults, 33rd STAR International Conference, 2-4 TJuly, Palma de Mallorca, Ispanya. 
3   Ozbay, Y., Terzi, Ş., Akbag, M., Aydogan, D., Çakır, O., Eşici, H. & Tomar, I. H.  (2012). Cultural meaningful resiliency protection agencies in Turkish Culture, 33rd STAR International Conference, 2-4 July, Palma de Mallorca, Ispanya.
 
4  
 Kızıldağ, S., Özer, A. &Aydogan, D. (2014). The Examination of Career Barriers of the Psychological Counseling and Guidance Students. II. International job&Vocational Counseling Congress, 26-27 November, Antalya.
5   Aydoğan, D. & Özbay, Y. (2016). Özgünlük ve Mutluluk Arasındaki İlişkide Maneviyatın Aracı Rolü, I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 28-30 Nisan, İstanbul, Üsküdar Üniversitesi
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1   Aydogan, D. & Özbay, Y. (2012). Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı, Öz-Yeterlilik Açısından Açıklanabilirliğinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 3 (2), 1-10
2   Özbay, Y. &Aydoğan, D. (2014) Aile Yılmazlığı: Bir Engele Rağmen Birlikte Güçlenen Aile. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 13(7), 9-24
3   Aydoğan, D.& Özbay, Y. (2015). Çiftlerde İlişkisel Yılmazlık ve İlişkisel Profesyonel Yardım Arama: İkili (Dyadic) Analiz. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (44), 179-191
4   Özbay, Y., Aydoğan, D., & Eşici, H.  (2016). Risk Altındaki Suça Bulaşmış Çocuk ve Ergenler: Suça İlişkin Nedenler ve Politika Öneriler. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 9(5), 65-98. 
5   Aydoğan, D. & Özbay, Y. (baskıda). Ebeveynlik Stres Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi,
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1   Deniz, M.E., Tıraş Z. &Aydoğan, D. (2007). Akademik Erteleme Davranışı, Denetim Odağı ve Duygusal Zekanın İncelenmesi. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Kasım, Ege Üniversitesi, İzmir
 
2   Aydoğan, D., Dilmaç, B. & Deniz, M. E. (2009). İlköğretim Öğrencilerinde Siber Zorbalık Davranışı ve Sosyal Desteğin İncelenmesi. Ulusal 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı. 1-3 Ekim, Ege Üniversitesi, İzmir
3   Aydoğan, D. &Özbay, Y. (2009). Akademik Erteleme Davranışının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı, Öz-Yeterlilik Açısından Açıklanabilirliğinin İncelenmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim, Çukurova Üniversitesi, Adana
4   Aydoğan, D., Ercan, L., Erdayı, S. & Dilmaç, B. (2009). Genel Erteleme Davranışının Stresle Başa Çıkma ve Yaşam Doyumu ile Açıklanabilirliği: Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 21-23 Ekim, Çukurova Üniversitesi, Adana
5   Aydoğan, D., Özbay, Y. & Büyüköztürk, S. (2011). Özgünlük Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. XI.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 03-05 Ekim İzmir, Ege Üniversitesi, İzmir
6   Özbay, Y., Terzi, S. &Aydoğan, D. (2011). Özel Yaşam Alanı Umut Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi.XI.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 03-05 Ekim Ege Üniversitesi, İzmir.
7   Özbay, Y. &Aydoğan, D. (2013). İlişkisel Yardım Arama Ölçeği. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul
8   Aydoğan, D. & Özbay, Y. (2015). Evli Bireyler için İlişkisel Yılmazlık Ölçeği Geliştirilmesi, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim, Mersin Üniversitesi, Mersin
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2017 Aydoğan, D. (2017, baskıda). Çift ve Aileler için Kanıta Dayalı Grup Tedavileri. (Çev.Ed.Tahsin İlhan & Hüdayer Cihan Güngör). Aile Terapisi Yeterliliklerinde Uzmanlaşma. (sayfa XX-XX).  1.Baskı,Ankara: Pegem Yayınevi.
2   Aydoğan, D. (2010). Yeni bir tehlike: Siber Zorbalık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni. 2 (19), 20-23
3   Aydoğan, D. (2013). Okul ve Pozitif Genç Gelişim Programları. Eğitimci Öğretmen Dergisi. 21, 22-25.
4   Aydoğan, D. (2014). Bilim ve Psikoloji. (Ed. Şerife Terzi). Eğitim Psikolojisi, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2.Baskı.

Aydoğan, D. (2014). Gelişimle İlgili Temel Kavramlar. (Ed. Şerife Terzi). Eğitim Psikolojisi, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2.Baskı.
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1   Bursiyer
Yürütücü Prof. Dr. Yaşar Özbay, “Suçlu Çocuklarda Pozitif Genç Gelişim, Yılmazlık ve Psikolojik İyi-Oluşun İncelenmesi” başlıklı 112K301 nolu 2012-2014 TÜBİTAK 1001 fonlu araştırma
2   Bursiyer
Yürütücü Prof. Dr. Yaşar Özbay, “Kurum Bakım Türlerinin Etki Analizi” başlıklı Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği, (2013) 
3   Araştırmacı
Yürütücü Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Tomar, “Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi” başlıklı 115K458 nolu 2015-2017 TÜBİTAK 1001 fonlu araştırma.
 
4   Araştırmacı
Yürütücü Yrd. Doç. Dr. Hüdayer Cihan Güngör,“Kronik Rahatsızlığı Olan Eşe Sahip Olan Çiftlerde Evlilik Uyumunun İlişkisel Yılmazlık ve Evlilik Yetkinliği İle İncelenmesi” başlıklı 1950 Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 14 ay (Haziran-2015 / Ağustos-2016). 
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği üyesidir.
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1   Genç Araştırmacı Ödülü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından 10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde almaya hak kazanmıştır (2009)
2   ·   TÜBİTAK tarafından STARR kongresine katılım bursu almaya hak kazanmıştır (2012).
3   · Uluslararası Adlerian Yaz Okulu Amerika Derneğinden, 2012 yılında Litvanya’da düzenlenen  Adlerian Yaz Okulu kampına burslu öğrenci olarak katılmaya hak kazanmıştır.
4   TÜBİTAK (2214-A) Yurtdışı doktora sırası araştırma bursu almaya hak kazanmıştır (University of Chicago / Chicago Family Health Center, 2014) 
12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1   Pozitif Psikoterapi Eğitimi 60 saat (Ocak-Mart 2010), Olgu Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Ankara
2   Adlerian Yaz Okulu Programı (ICASSI 2012), Litvanya, Druskininkai.(10-30 Temmuz, 2010).
Alınan Dersler: Adlerian Basic Techniques, Richard Watts, 20 saat 
Couple Counseling in Supervision, Betty Lou Betner, 20 saat


3  
Adlerian Yaz Okulu Programı (ICASSI, 2014), Canterbury, England, University of Kent
Alınan Dersler:
1. Working with Trauma, Anthea Millar, 10 saat
2. Family Dynamics in Action, Marion Balla, 10 saat
3. Couple Counseling in Conflict, Zivit Abrahmson, 10 saat
4. Family Counseling with ADHD children,Frank Walton, 10 saat

4   Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi (15-16 Ekim 2011), Pegem Eğitim, Ankara
5   Nitel Araştırma Eğitimi (25-26 Ocak 2013), Pegem Eğitim, Ankara
6   Davetli Konuşmacı Olarak Katılım ve Eğitimci olarak katıldığım Programlar
Davetli Konuşmacı Olarak Katılım 
Çift ve Aile İlişkilerinde İlişkisel Yılmazlık, I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Kendini Toparlama Gücü: Psikolojik Sağlamlık, Panel (Modaretör: Doç.Dr. Şerife Işık), 2016

Atölye Eğitimcisi,
Yılmazlık Temelli İlişkisel Müdahaleler, Atölye Çalışması, 41. Uluslararası Grup Terapileri Kongresi, 2016
Zor zamanlarda birlikte güçlenen aile ve çiftler: İlişkisel Yılmazlık, VI.Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, 2016
Yaşanılan İlişkisel Kopuklar Karşısında İlişkisel Yılmazlık, 2.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 2017

7   University of Brighton, Brighton, UK, 8-10 May 2017 
Brighton Intensive 3 Day Academic Resilience Approach Course