Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Gürhan CAN
Dr. Ög. Üyesi Ramin ALİYEV
Dr. Ög. Üyesi Hasan EŞİCİ
Dr. Ög. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
Dr. Ög. Üyesi Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Dr. Ög. Üyesi Gökçen AYDIN
Dr. Ög. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
Dr. Ög. Üyesi Cemre TATLI
Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Araştırma Görevlisi Özgür Osman DEMİR
Araştırma Görevlisi Ahmet AYAZ
Araştırma Görevlisi Mehmet GÖKTAŞ
Araştırma Görevlisi Esra EKER
Dr. Ög. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :

Telefonu :
Odası :
E-Posta : ismail.tomar@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
İsmail Hakkı TOMAR
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2016 YAĞIZ, M. S. (2016). İlkokulların etkili okul özelliklerine sahip olma düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017 Tomar, İ. H. vd. (2017). Üstün yetenekli çocuklara yönelik pozitif genç gelişimi temelli yaşam becerileri eğitim programın geliştirilmesi. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, 7-9 Nisan, 2017. İstanbul.
2 2012 Aydoğan, D., Terzi, Ş., Eşici, H. ve Tomar, İ.H. (2012). Resilience scales for Turkish youth and adults. 33rd STAR International Conference. July 2-4, 2012. Palma de Mallorca.
3 2012 Özbay, Y., Terzi, Ş., Akbağ, M., Aydoğan, D., Çakir, O., Eşici, H. ve Tomar, İ.H. (2012). Culturally meaningful resiliency protection agencies in Turkish culture. 33rd STAR International Conference. July 2-4, 2012. Palma de Mallorca.
4 2009 Bayram, N., Tomar, İ.H. ve Cin, M. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin depreme karşı tutumları konusunda bir araştırma: Giresun ili örneği. Uluslararası Deprem Sempozyumu. 17-19 Ağustos 2009. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
5 2008 Çetinkaya, B. ve Tomar, İ.H. (2008). Ekonomik değişkenler ve kendini açma: Giresun ili öğretmenleri üzerine bir çalışma. The Third Business and Economy International Workshop. 26-27 Haziran. Giresun Üniversitesi, Giresun. 
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2008 Demir, H., Tomar, İ.H. ve Okan, T. (2008). Liderlik ve kişilik arasındaki kişilik üzerine kültürün biçimleyici (moderatör) etkisi. I. Yönetim ve Ekonomi Kongresi, 10-12 Eylül 2008 Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 
2 2001 Tomar, İ.H., Özbay, Y. ve Manap, A. (2001). Farklı meslek gruplarında felaket sonrası stres bozuklukları ve başaçıkma davranışları (özet), VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 5-7 Eylül, ODTÜ. Ankara.
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi, TÜBİTAK, 2015-Devam Ediyor (YÜRÜTÜCÜ). 
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanlığı
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği