Anabilim Dalı Başkanının Mesajı | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler!

Kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin ihtiyaç duyduğu değişime açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan psikolojik danışmanlar yetiştirmek misyonunu benimseyen ve Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir.

Bireylerin kişisel/sosyal, eğitsel/akademik ve kariyer alanlarında gelişimlerine ve günlük hayattaki iyi oluşlarına destek sağlayabilecek psikolojik danışmanların yetiştirilmesinin amaçlandığı lisans programımızda öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Hazırlık sınıfı olmayan lisans programının eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi dört yıldır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalımızda, 3 profesör, 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY