Yüksek Lisans | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Yüksek Lisans

Dersler

Ders Kodu ve Adı:

PDR505 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ

Kredi / AKTS:

 3/10

Ders İçeriği: Çocukluk ve ergenlik döneminin gelişimsel özellikleri ve bu dönemlerde ortaya çıkabilecek patolojilerin neler olduğu, tanı ve değerlendirme süreci, sıklık ve yaygınlık düzeyleri ve rehabilitasyon sürecine yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi edinme.
Ders Kodu ve Adı:

PDR501 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Kredi / AKTS:

3/10

Ders İçeriği: Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılmasını içerir.
Ders Kodu ve Adı:

PDR500 SEMİNER

Kredi / AKTS:

0/20

Ders İçeriği: Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma ve rehberlik alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları, raporlaştırmaları ve sunmaları. Alanla ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi edinme.

Seçmeli Dersler

Ders Kodu ve Adı:

PDR523 BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Eleştirel Düşünme ve Karar Vermeye Giriş. Eleştirel Düşünmenin Temel Kavramları. Eleştirel Düşünme Becerileri. Problemi Tanımlama ve Analiz Etme. Doğru Soruları Sormak. Safsatalar. Yanılgıların Analizi. İspat Yükümlülüğü. Dil ve Tuzaklar. Bilimsel ve Sebeplere Dayalı Muhakeme. İstatistikler Hakkında Eleştirel Düşünme ve Karar Verme. Analitik Karar Verme Teknikleri. Karar Vermenin Etik Boyutları
Ders Kodu ve Adı:

PDR522 OKUL DANIŞMANLIĞI KURAMLARI ve MODELLERİ

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Psikolojik danışma kuramlarının farklı okul düzeylerine dönük ilke, teknik ve uygulamalarına yönelik temel becerilerin kazanımı.
Ders Kodu ve Adı:

PDR519 OKUL DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Psikolojik danışma kuramlarının farklı okul düzeylerine dönük ilke, teknik ve uygulamalarına yönelik temel becerilerin kazanımı.
Ders Kodu ve Adı:

PDR518 PSİKOLOJİK TESTLER

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, test kullanımındaki etik konular, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesini içerir.
Ders Kodu ve Adı:

PDR516 POZİTİF PSİKOLOJİ

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Pozitif Psikoloji alanındaki eski ve güncel bilgilerin öğrenilmesini amaçlayan teorik bir derstir. Pozitif psikolojinin temel kavramları ve ilkeleri, insan doğasına bakış açısı, pozitif psikolojik danışma, pozitif genç gelişimini içerir. 
Ders Kodu ve Adı:

PDR515 KARİYER DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Kariyer danışmanlığı kuramlarına yönelik temek kavramlar, ilke ve tekniklere ilişkin teorik bilgiler ile özellik-faktör uyumlu kuramlar, psikodinamik yaklaşımlar, kariyer gelişim kuramları, sosyal bilişsel yaklaşımlar, karar kuramları dersin konu alanını oluşturmaktadır. 
Ders Kodu ve Adı:

PDR514 OKUL DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Psikolojik danışma kuram, ilke ve tekniklerin okul ortamında uygulanmasına yönelik okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik danışma uygulaması yapma. 
Ders Kodu ve Adı:

PDR511 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI KURAMLARI

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Aile ve evlilik gelişim süreçleri ve dinamikleri; sağlıklı ve sağlıksız evliliklerin ve ailelerin işleyişi; aile ve çiftlerde değişim süreci; evlilik ve aile danışmanlığı kuramlarının tarihsel gelişimi; evlilik ve aile danışmanlığında temel psikolojik danışma kuramları; aile ve evlilik danışmanlığında hukuki, etik ve kültürel konular; evlilik, romantik ilişkiler ve ailelere ilişkin danışman tutum ve yanlılıklarının danışma sürecine etkisi; 21. yyda evlilik ve aile danışmanlığı kuramları gibi konular ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı:

PDR510 KARİYER DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Kariyer danışmanlığı kuram, ilke ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik süpervizyon denetiminde farklı kariyer basamaklarında yer alan bireylerle kariyer danışmanlığı yapma.
Ders Kodu ve Adı:

PDR509 KÜLTÜREL PSİKOLOJİ

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Kültürün psikoloji çalışmalarındaki önemi; farklı kültür tanımları; kültürlerarası ve kültürel psikoloji ayırımı; araştırma yöntemleri; birey ve kültür; farklı kültürlerarası çalışmalardan örnekler; kültür ve benlik ilişkisi; yerel psikolojiler; farklı kültürlerde cinsiyet rolleri.
Ders Kodu ve Adı:

PDR506 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA UYGULAMA

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Aile ve evlilik danışmanlığı kuram, ilke ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik süpervizyon denetiminde evli çiftlerle ve ailelerle danışma yapma. 
Ders Kodu ve Adı:

PDR503 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Ana akım psikolojik danışma kuramları, bu kuramların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; ana akım psikolojik danışma kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.
Ders Kodu ve Adı:

PDR502 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ I

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Bilimsel araştırma sürecinde araştırma desenine uygun istatistik tekniklerini kullanmayı planlama, bu teknikleri uygulama ve bulguları yorumlama becerilerini kazanma, temel istatistik tekniklerinin kullanımı ve uygulamaları, veri girişi ve işlenmesi ve SPSS tabanlı istatistik uygulamaları ve çözümlemeleri.
Ders Kodu ve Adı:

PDR524 PSİKOLOJİK DANIŞMADA GÜNCEL KONULAR

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Okul danışmanlığı uygulamaları • Özel durumlara ilişkin müdahale planları nasıl oluşturulur? • Yas-kayıp yaşayan öğrencilere müdahale • Anne babası boşanmış-boşanmak üzere olan öğrencilere müdahale • davranış bozukluklarına müdahale • Fiziksel-cinsel tacize uğramış öğrencilere müdahale • Kaygı-depresyon yaşayan öğrencilere müdahale • Öfke yönetimi • Akademik motivasyon-başarı
Ders Kodu ve Adı:

PDR526 KARİYER DANIŞMANLIĞINDA BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Kariyer danışmanlığı süreçlerinde kullanılan test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini içerir. Bireyin kariyer gelişimi ve kariyer seçimi için ihtiyaç duyduğu yetenek, ilgi, mesleki değer, karar verme, kişilik gibi özelliklerini belirlemek için kullanılan bireyi tanıma tekniklerinin belirlenmesi, kullanılması, puanlanması ve değerlendirilmesi dersin kapsamındadır. 
Ders Kodu ve Adı:

PDR527 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA İLKE, TEKNİK VE DEĞERLENDİRME

Kredi / AKTS: 3/10
Ders İçeriği: Aile ve evlilik danışmanlığında farklı kuramlara dayalı bakış açıları geliştirerek, kuramsal yönelimlerin sınırlarının çizildiği, uygulamalara yön verecek teknikleri öğrenme. Evlilik ve aile danışmanlığında kuramlarına bağlı değerlendirme süreçleri, sistem yaklaşımında değerlendirme, evlilik-evlilik öncesi değerlendirme, aile organizasyonu, evlilik ve aile danışmanlığında değerlendirme araçları ve yaklaşımlarını içerir.