Travmadan İyileşmeye | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Travmadan İyileşmeye

TRAVMADAN İYİLEŞMEYE – 3 PANEL VE ATÖLYELER

 

 • PANEL VE ATÖLYELER ÇAĞRI METNİ
 • OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA TRAVMA SONRASI İYİ UYGULAMALAR POSTER BİLDİRİ OTURUMU
 • PROGRAM
 • EKLER
  • Poster bildiri başvuru şablonu
  • Poster hazırlama kuralları
  • Poster örnekleri

PANEL VE ATÖLYELER ÇAĞRI METNİ

Değerli okul psikolojik danışmanları;

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim dalı ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, “Travmadan İyileşmeye-3” panel ve atölyeler 17 Mayıs 2024 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında, HKÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Etkinlik kapsamında panel, poster bildiri oturumu ve çalıştaylar gerçekleşecektir.

Panel; travma sonrası iyi oluşun desteklenmesi teması ile Prof. Dr. Yaşar Özbay moderatörlüğünde Prof. Dr.Özgür Erdur Baker (ODTÜ), Prof. Dr. Neslihan Karaman (Ankara Üniversitesi) ve Doç. Dr. Didem Aydoğan’ın (Adnan Menderes Üniversitesi) konuşmaları ile gerçekleştirilecektir.

Poster bildiri oturumu; 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla düzenlenmektedir. Bu uygulamalar belirti tarama, bireysel ya da grupla psikolojik danışma, aile çalışmaları, psikoeğitim, farklı konulardaki etkinliklerle ilişkili olabilir. Poster bildirilerinizi Ek-1’deki formata uygun olarak hazırlayarak 15 Mayıs 2024 23.59’a kadar travmadaniyilesmeye@hku.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz. 16 Mayıs tarihinde bildirinizle ilgili geribildirimler tarafınıza ulaştıktan sonra Ek-2’deki kurallar dahilinde posterinizi hazırlayabilirsiniz. Posterlerinizi 17 Mayıs’ta saat 09.00’da etkinlik salonuna getirerek kayıt masasına teslim ediniz.

Atölyeler, 14.00-16.00 saatleri arasında alan uzmanları tarafından gerçekleştirilecektir. Küçük gruplarla uygulamalı gerçekleşecek atölyelere katılım için en geç etkinlik günü kayıt mamasında kayıt yaptırabilirsiniz. Atölyelerin isimleri ve yürütücüleri “atölyeler” başlığında yer almaktadır

 

3.PROGRAM AKIŞI

17.04.2024 Cuma / 09:15 – 16:00

 09:15-09:30 – Açılış (HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi)

09:30-10:00 – Panel (HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi)

Moderatör: Prof. Dr. Yaşar Özbay

Konuşmacı 1

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker, ODTÜ, Afetler Karşısında Okulların Güçlendirilmesi: Travmaya Duyarlı, Kapsayıcı ve Bütüncül Okul

Müdahaleleri Geliştirme

 

10:00-10:30 – Ara ve Poster Sunumları (HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı)

10:30-11:00 – Panel (HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi)

 

Konuşmacı 2 Prof. Dr. Neslihan Güney Karaman, Ankara Üniversitesi, Yaraları Sararken Güçlenmek: Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Direnç Geliştirme

 

11:00-11:30 – Panel (HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi)

 

Konuşmacı 3 Doç. Dr. Didem Aydoğan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aile Yılmazlığını Geliştirme: Topluluklar Aile Krizine Nasıl DermanOlur?

 

11:30-12:00 – Kapanış Konuşmaları ve Belge Takdimleri, Poster Ödülleri

 

12:00 – 13.30 –                                               Öğle Arası

 

13:30-14:00 – Müzik Dinletisi

14:00-16:00 – Atölyeler (Kongre ve Kültür Merkezi 1. Kat & Eğitim Fakültesi Zemin Kat)

 

3.ATÖLYELER

 

 

 

1.ATÖLYE

 

Konu: Çoklu Zorluklar Karşısında Aile Yılmazlığının Geliştirilmesi

Yürütücü: Doç. Dr. Didem Aydoğan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Amaç: Bu atölyenin amacı; psikolojik danışmanlara aile yılmazlık kaynaklarını nasıl değerlendireceklerine ilişkin temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Özellikle atölyede aile yılmazlığını geliştirmede dezavantajlı gruplarla çalışırken hak temelli uygulamalar ve savunuculuk çalışmalarıyla ilgili bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı özellikleri: Dezavantajlı gruplarla çalışan psikolojik danışmanlar

Kontenjan ve Süresi: 20 kişi, 120 dakika

Yer: EF101

 

 

2. ATÖLYE

 

Konu: Zor Zamanlarda Psikolojik Danışmanların İyi Oluşu

Yürütücü: Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kontenjan ve Süresi: 20 kişi, 120 dakika

Yer: KKM002

 

       

3. ATÖLYE

 

Konu: Çocuklar için Süper Yaşam Becerileri Müdahale Programı

Yürütücü: Prof. Dr. Neslihan Karaman, Ankara Üniversitesi

Amaç: Program ile psikolojik danışmanlara özellikle çocukların gelişimsel süreçlerinde yaşadıkları sosyal duygusal özelliklerin geliştirilmesine ve sağlamlıklarının artırılmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu program Bilişsel Davranış Terapisi’ne dayanan bir programdır. Duygu, düşünce davranış ilişkisi, sosyal beceriler, gevşeme egzersizleri, sorun çözme aşamaları modüllerinden oluşan etkileşime dayalı, esnek ve sarmal özelliklere sahip bir programdır. Çocuk ve öğretmen çalışma kitabı olarak uygulaması yapılmaktadır. Program bireyde öz saygı ve olumlu sosyal davranışı etkileyen bir yılmazlık geliştirme programıdır.

Kontenjan ve Süresi: 15 kişi, 120 dakika

Yer: KKM003

 

 

 

 

4.ATÖLYE

 

Konu: Uçurumları Olmalı Güzel Hikayelerin

Yürütücü: Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY

Amaç: Bu atölyenin amacı zorlu yaşam olaylarından sonra tüm yaşanılanların nasıl yorumlanacağını, nasıl yeniden kodlanabileceğini, nasıl bir hikayeye dönüştürüleceğini ve yaşamı hikayelendirmede nasıl işleneceğini ele almaktır. Bu atölye çalışmasında tüm olumsuz yaşadıklarımızı hikayeye dönüştürme ve kendimizi nasıl kurbanlaştırdığımız üzerinde çalışılacaktır. Atölyedeki tüm kavramsallaştırmalar ve uygulamalar seçim teorisi-pozitif psikoloji- yılmazlık bağlamında şekillendirilecektir.

Kontenjan ve Süresi: 30 kişi, 120 dakika

Yer: KKM004

 

 

5. ATÖLYE

 

Konu: Üstün Yeteneklilerle Travma Sonrası Müdahale Çalışmaları

Yürütücü: Doç. Dr. Cemre Tatlı

Amaç: Bu atölyede psikolojik danışmanlara, travma sonrasında okul içi süreçlerde öğrencilerin güçlü özelliklerine vurgu yaparak eylem araştırması yönteminin nasıl kullanılacağına ilişkin temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Kontenjan ve Süresi: 30 kişi, 120 dakika

Yer: EF001

 

 

6. ATÖLYE

 

Konu: Travmanın Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımıyla Ele Alınması

Yürütücü: Prof. Dr. Seher SEVİM

Amaç: Travma sonrası ortaya çıkan kaçınma belirtileri, biliş ve duygularda gözlenen değişikliklerin Bilişsel Terapi yaklaşımıyla ele alınması üzerinde durulacaktır.

Kontenjan ve Süresi: 20 kişi, 120 dakika

Yer:  EF103

 

 

7. ATÖLYE

 

Konu: Risk Gruplarında Yer Alan Ergenlerde Akademik Yılmazlığın Geliştirilmesi

Yürütücüler: Prof. Dr. Ramin ALİYEV & Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAM

Amaç: Bu atölyenin amacı okul psikolojik danışmanlarına, okullarda risk gruplarında yer alan öğrencilerin akademik yılmazlık geliştirmelerine katkı sağlayacak kaynaklar hakkında bilgi vermek, bu kaynakları nasıl değerlendirilebilecekleri ve nasıl kullanılabileceklerine dair temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Kontenjan ve Süresi: 30 kişi, 120 dakika

Yer:  EF104

 

8. ATÖLYE

 

Konu: Okul Psikolojik Danışmanları İçin Travma Sonrası Bir Yol Haritası: Eylem Araştırması

Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman Demir

Amaç: Bu atölyede psikolojik danışmanlara, travma sonrasında okul içi süreçlerde öğrencilerin güçlü özelliklerine vurgu yaparak eylem araştırması yönteminin nasıl kullanılacağına ilişkin temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Kontenjan ve Süresi: 20 kişi, 120 dakika

Yer: KKM005

 

 

9. ATÖLYE

Konu: Ailede Travmatik Kayıplar: Değişen Roller, Yas Süreci ve ProfesyonelMüdahale

Yürütücü: Dr. Yasemin KAYGAS

Amaç: Bu atölyede psikolojik danışmanlara, aile üyelerinden birinin travmatik kaybıyla başlayan yas sürecinin değerlendirilmesi kapsamında değişen roller ve bilişsel davranışçı terapiye dayalı yas danışmanlığı müdahale teknikleri hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Kontenjan ve Süresi: 30 kişi, 120 dakika

Yer: EF112

 

 

 10. ATÖLYE

                 

Konu: Afetler Sonrası İç Göç ve Psikolojik Yardım Süreçleri Atölyesi

Yürütücü: Serdar GENÇ (RPD Derneği Gaziantep Şubesi)

Amaç: Afetler sonrasında sahada görev yapan ve göç ile gelen öğrenciler ve aileler ile çalışan psikolojik danışmanlara destek sağlamak.

Kontenjan ve Süresi: 30 kişi, 120 dakika

Yer: EF105

 

4.EKLER

EK-1

POSTER BİLDİRİ BAŞVURU FORMU*

15 Mayıs 2024 saat 23.59’a kadar travmadaniyilesmeye@hku.edu.tr mail adresine gönderiniz.

 

ADI SOYADI
KURUMU
TELEFON NUMARASI
E-MAİL ADRESİ
BİLDİRİ BAŞLIĞI:
BİLDİRİ ÖZETİ: 100-150 sözcükle uygulamanın hangi amaçla, nasıl bir süreçle, kime yönelik yapıldığı ve etkililiğin nasıl değerlendirdiğini aktarmalıdır.
YAPILAN UYGULAMA Travma sonrası müdahale kapsamında yapılan uygulamanın kısaca tanıtılması beklenmektedir.
SÜREÇ ve SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulamanın hangi aşamalarda gerçekleştirildiği ve

içeriği, uygulamanın nasıl değerlendirildiği (etkili olup olmadığını belirlemek için kullanılan yöntem vb.) bu

bölümde yer almaktadır.

ÖĞRENCİLERİN ELDE ETTİĞİ KAZANIMLAR/ SONUÇ

Bu bölümde; uygulama sonrasında hangi kazanımlara ulaşıldığı, ne tür değişim/gelişimler gözlendiği ve uygulayıcının uygulamaya ilişkin genel çıkarımı nedir

sorularının yanıtlarının yer alması beklenmektedir.

 

 

EK-2

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Hazırlayacağınız posterdeki metinleriniz net, kısa ve öz olmalı. Alıntı içeriyorsa kaynak gösterilmelidir.
 • Ebatlar: Posterler tercihen 70 x 100 cm boyutunda dikey olarak hazırlanmalıdır. Siyah fon kartonu üzerine beyaz A4 kağıdına çıktı alarak da hazırlayabilirsiniz.
 • Metin: Poster metni 1-2 metreden rahatlıkla Metinde tercih edilebilecek karakter boyutları genel olarak aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.
 • Bildiri ana başlığı: 54 punto (koyu ve büyük harflerle) Başlığın tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

 

 • Yazar adı-soyadı: 42 punto (koyu, büyük ve küçük harflerle) unvan yazılmamalı, soyadı büyük harflerle yazılmalı, posteri sunan yazar ismi alt çizgili olmalıdır. Bütün yazarların e-posta adresleri hemen ismin altına küçük puntolarla yazılmalıdır.
 • Adres bilgileri: 36 punto (normal, büyük ve küçük harflerle) Yazarların temsil ettiği kurumlar isimlerle paralel olarak üst simge ile işaretlenmelidir. Kurum adresleri, yazar isimlerinin altında yer almalıdır.
 • Bölüm başlığı: 36 punto (koyu ve büyük harflerle)
 • Normal metin: 32 punto (normal)
 • Kaynaklar: 18 punto (normal)
 • Renk: Göz rahatlığı açısından, poster arka planında nötr veya gri tonlar kullanılmalı, metin yazıları için ise koyu tonlar tercih edilmelidir.
 • Posterlerin asılması için yeterli boyutlara sahip panolar program organizasyonu tarafından sağlanacaktır.
 • İnternette “academic poster template” başlığı ile arama yapıldığında birçok ücretsiz hazır poster şablonuna ulaşılabilirsiniz.

–     Poster Örneği (Yalnızca görsel örnek olması amacıyla paylaşılmıştır)