REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Program Yeterliliği

Alana ilişkin temel kavramları, kuramları, ilkeleri ve yöntem bilgilerini kazanırlar.
Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygulayabilirler.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunmak amacıyla, bireyi tanıma tekniklerini uygulayabilirler
Bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olurlar.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunabilme yeteneğine sahiptirler
Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimserler.
Rehberlik hizmetlerini etkili bir şekilde sunmak için ihtiyaç analizi yapma, amaç belirleme, planlama, uygulama, değerlendirme, raporlama ve ekip çalışması yapma ve bunları yaparken bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanabilirler
Öğrenme konusundaki bireysel ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık kazanırlar.
Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynaklar geliştirebilirler.
Özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanıyabilirler.
Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunabilme becerisine sahip olurlar.
Psikolojik danışma kuramlarına ve sistemler perspektifine ilişkin bir anlayışa sahip olurlar.
Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrayabililir ve çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilip ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkma yollarını tanırlar.
Toplumların ve bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerinin tanıyabilme yeteneğine sahip olurlar.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde konsültasyonun ve süpervizyonun önemini kavrayabilirler.
Grup dinamiğine ve sürecine ve ilişkin bir anlayışa sahip olabilme özelliğine sahiptirler.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve bilimsel gelişmeleri izlemek için bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilirler
Kendini bir birey olarak tanıyabilir; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilirler.
Bilimsel düşünceyi kullanıp ve bilim felsefesi bilgisini uygulamaya dönüştürürler.
Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme yeteneğine sahip olurlar. Psiko-patoloji ile ilgili temel kavramları bilirler, ortaya çıkan davranış sorunlarını doğru olarak tespit edip ve gerektiğinde ilgili birimlere sevk ederler.