REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Program Yeterliliği

Bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olurlar.
Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olabilme yeteneğine sahip olurlar. Psiko-patoloji ile ilgili temel kavramları bilirler.
Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrayabililir ve çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilip ve dönem
Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygulayabililirler.
Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynaklar geliştirebilirler.
Grup dinamiğine ve sürecine ve ilişkin bir anlayışa sahip olabilme özelliğine sahiptirler.
Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini ko
Kendini bir birey olarak tanıyabilir; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilirler.
Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimserler.
Psikolojik danışma kuramlarına ve sistemler perspektifine ilişkin bir anlayışa sahip olurlar.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde konsültasyonun ve süpervizyonun önemini kavrayabililirler.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunabilme yeteneğine sahiptirler.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etkili biçimde sunmak amacıyla, bireyi tanıma tekniklerini uygulayabilirler.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve bilimsel gelişmeleri izlemek için bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanabilirler.
Rehberlik hizmetlerini etkili bir şekilde sunmak için ihtiyaç analizi yapar, amaç belirler, planlama yapar, uygulama, değerlendirir, raporlama ve ekip çalışması yapar ve bunları yaparken bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır.