REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Tanıtım

EĞİTİM PROGRAMLARI

Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalında LİSANS, YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA programları yürütülmektedir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS EĞİTİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri kapsamında; bireylerin kişisel/sosyal, eğitsel/akademik ve kariyer alanlarında gelişimlerine ve günlük hayattaki iyi oluşlarına destek sağlayabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Hazırlık sınıfı olmayan programın eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi dört yıldır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programına, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji lisans mezunları başvurabilmektedir. Bu program; kendi bilim alanında uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okul danışmanlığı, kariyer danışmanlığı ve aile/evlilik danışmanlığı gibi özel uzmanlık alanları ile zenginleştirilen yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olarak yürütülmektedir. Tezsiz yüksek lisans programının süresi 1,5 yıl (3 yarıyıl), tezli yüksek lisans programının süresi ise 2 yıl (4 yarıyıl) olup, eğitim dili Türkçedir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOKTORA EĞİTİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Klinik psikoloji yüksek lisans mezunlarının başvurabileceği RPD doktora programı; yüksek lisans programındaki gibi okul, kariyer ve aile/evlilik danışmanlığı gibi özel uzmanlık alanları ile zenginleştirilmiş bir programdır. Programın eğitim süresi 4 yıl (8 yarıyıl), dili Türkçe olup program doktora unvanı ile mezuniyet olanağı sağlamaktadır.

AKADEMİK KADRO

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, güçlü akademik kadrosu ile Türkiye’de güçlü bir anabilim dalı olarak öne çıkmaktadır. Akademik kadromuz aşağıdaki gibidir:

Prof. Dr. Yaşar Özbay
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk
Prof. Dr. Gürhan Can
Doç. Dr. Ramin Aliyev
Dr. Öğr. Üye. İsmail Hakkı Tomar
Dr. Öğr. Üye. Hasan Eşici
Dr. Öğr. Üye. Büşra Akçabozan Kayabol

Dr. Öğr. Üyesi Cemre TATLI

Dr. Öğr. Üye. Gökçen Aydın
Öğr. Gör. Mustafa Kurtoğlu
Arş. Gör. Ahmet Ayaz
Arş. Gör. Özgür Osman Demir
Arş. Gör. Esra Eker
Arş. Gör. Mehmet Göktaş
Arş. Gör. Işkın Bekar