Tanıtım | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Tanıtım

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.


Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programında bireylerin kişisel/sosyal, eğitsel/akademik ve kariyer alanlarında gelişimlerine ve günlük hayattaki iyi oluşlarına destek sağlayabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Hazırlık sınıfı olmayan programın eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi dört yıldır.


Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programına, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji lisans mezunları başvurabilmektedir. Bu program; kendi bilim alanında uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Okul danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, aile ve evlilik danışmanlığı gibi özel uzmanlık alanları ile zenginleştirilen yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olarak yürütülmektedir. Tezsiz yüksek lisans programının süresi 1,5 yıl (3 yarıyıl), tezli yüksek lisans programının süresi ise 2 yıl (4 yarıyıl) olup, eğitim dili Türkçe’dir.


Doktora Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Klinik Psikoloji yüksek lisans mezunlarının başvurabileceği doktora programı; okul, kariyer ve aile/evlilik danışmanlığı gibi özel uzmanlık alanları ile zenginleştirilmiş bir programdır. Programın eğitim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) ve eğitim dili Türkçe’dir.


Akademik Kadro
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, güçlü akademik kadrosu ile Türkiye’de güçlü bir anabilim dalı olarak öne çıkmaktadır. Akademik kadromuz aşağıdaki gibidir:

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY

Prof. Dr. Seher Sevim
Doç. Dr. Ramin ALİYEV
Doç. Dr. Cemre TATLI

Dr. Öğr. Üye.  Ahmet AYAZ
Dr. Öğr. Üye. Özgür Osman DEMİR

Dr. Öğr. Üye. Mehmet ŞAM

Arş. Gör. Mehmet GÖKTAŞ
Arş. Gör. Esra EKER DURMUŞ