Bitirme Projesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bitirme Projesi

Öğrenciler “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri” dersi kapsamında bir araştırma önerisi hazırlayarak bitirme projelerini tamamlamaktadırlar. Bu araştırma projesi ile öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma alanının güncel konu ve sorunlarına ilişkin bilimsel düşünme ve bilgi üretme becerileri kazandırılmak istenmektedir. Kazanacakları bu beceriler ile öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili güncel problemleri tespit edebilme ve çözüm önerileri ortaya koyabilmeleri amaçlanmaktadır.