REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Bitirme Projesi

Öğrencilerimiz 8.yy içerisinde Seminer dersi kapsamında bir araştırma önerisi hazırlayarak bitirme projelerini tamamlamaktadırlar. Bu araştırma projesinin kapsamında PDR alanıyla ilgili güncel problemlerin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimize PDR alanıyla ilgili bilimsel düşünme ve bilgi üretme becerisini kazandırmayı amaçlamaktayız.