Ders Planları | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Ders Planları

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EMB001 Eğitime Giriş Z 3 0 3 4
EMB007 Eğitimin Felsefi Temelleri Z 3 0 3 4
EGK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Z 2 0 2 3
EGK003 Yabancı Dil 1 Z 2 0 2 3
EGK005 Turk Dili 1 Z 2 0 2 3
EGK007 Bilişim Teknolojileri Z 1 2 2 4
RPD101 Psikolojiye Giriş Z 4 0 4 8
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
19 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EGK002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Z 2 0 2 3
EGK004 Yabancı Dil 2 Z 2 0 2 3
EGK006 Turk Dili 2 Z 2 0 2 3
EGK108 İnsan İlişkileri ve İletişim Z 3 0 3 4
EMB104 Gelişim Psikolojisi Z 4 0 4 6
EMB102 Özel Eğitime Giriş Z 3 0 3 5
RPD102 Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya Giriş Z 3 0 3 6
19 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EGK201 Liderlik ve İnovasyon Z 2 0 2 3
EMB201 Davranış Bilimlerinde İstatistik Z 3 0 3 4
PD203 Öğrenme Psikolojisi Z 2 0 2 4
EMB203 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 5
RPD201 Sosyal Psikoloji Z 3 0 3 5
RPD203 Öğrenme Psikolojisi S 3 0 3 5
EGKSEC GK Seçmeli 1 S 2 0 2 3
EAESEC AE Seçmeli 1 S 3 0 3 4
19 29

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EGK202 Çocuk Edebiyatı Z 2 0 2 3
EMB202 Kültürel Antropoloji Z 2 0 2 3
EMBO11 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 3 0 3 4
RPD204 Çevrimiçi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Z 3 0 3 4
RPD206 Kişilik Kuramları Z 3 0 3 5
RPD208 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 2 4 5
EGKSEC GK Seçmeli 2 S 2 0 2 3
EAESEC Seçmeli 2 S 3 0 3 4
22 31

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
RPD301 Rehberlikte Program Geliştirme Z 3 0 3 4
EMB010 Eğitimde Proje Hazırlama Z 1 2 2 4
RPD305 Psikolojik Danışma Becerileri Z 2 2 2 5
RPD307 Psikolojik Danışma Kuramları 1 Z 3 0 3 5
RPD309 Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Z 3 0 3 4
EMBSEC1 MB Seçmeli 1 S 2 0 2 4
EAESEC AE Seçmeli 3 S 3 0 3 4
19 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EGK008 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
RPD302 Davranış Bozuklukları Z 4 0 4 5
RPD304 Grupla Psikolojik Danışma Z 3 0 3 4
RPD306 Psikolojik Testler Z 2 4 4 6
RPD308 Psikolojik Danışma Kuramları 2 Z 3 0 3 4
EMBSEC MB Seçmeli 2 S 2 0 2 4
EAESEC AE Seçmeli 4 S 3 0 3 4
21 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EMB401 Kurum Deneyimi Z 1 6 4 5
RPD401 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Z 1 4 3 6
RPD403 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 6
RPD405 Okul Psikolojik Danışmanlığı Z 3 0 3 5
EAESEC AE Seçmeli 5 S 2 0 2 4
EAESEC AE Seçmeli 6 S 2 0 2 4
19 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EMB402 Okullarda RPD Uygulamaları Z 1 4 3 6
RPD406 RPD’de Proje Geliştirme (Seminer) Z 1 4 3 5
RPD404 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Z 3 0 3 5
RPD402 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Z 1 4 3 6
EAESEC AE Seçmeli 7 Z 3 0 3 4
EAESEC AE Seçmeli 8 Z 3 0 3 4
18 30

GK Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EGK076 Türk Eğitim Tarihi (GK SEC1) S 2 0 2 3
EGK077 Çocuk Hakları (GK SEC1) S 2 0 2 3
EGK071 Mesleki İngilizce 2 (GK SEC2) S 2 0 2 3
EGK060 Medya Okuryazarlığı (GK SEC2) S 2 0 2 3
EGK062 Sanat ve Estetik (GK SEC2) S 2 0 2 3

AE Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
RPD251 Örgütsel Davranış (AE SEC1) S 3 0 3 4
RPD253 Cinsel Sağlık Eğitimi (AE SEC1) S 3 0 3 4
RPD255 Evlilik ve Aile Sosyolojisi (AE SEC1) S 3 0 3 4
RPD257  Psikodrama (AE SEC1) S 3 0 3 4
RPD252 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi (AE SEC2) S 3 0 3 4
RPD254 Stresle Başa Çıkma (AE SEC2) S 3 0 3 4
RPD256 Aile İçi İlişkiler ve İletişim (AE SEC2) S 3 0 3 4
RPD351 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (AE SEC3) S 3 0 3 4
RPD353 Öğrenme Güçlükleri (AE SEC3) S 3 0 3 4
RPD355 Kariyer Planlama ve Geliştirme (AE SEC3) S 3 0 3 4
RPD357 Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Danışma Hizmetleri (AE SEC3) S 3 0 3 4
RPD359 Anne Baba Eğitimi (AE SEC3) S 3 0 3 4
RPD361 Kültür ve Psikolojik Danışma (AE SEC3) S 3 0 3 4
RPD352 Endüstride Psikolojik Danışma (AE SEC 4) S 3 0 3 4
RPD354 Akran Danışmanlığı (AE SEC4) S 3 0 3 4
RPD356 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi (AE SEC 4) S 3 0 3 4
RPD358 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi (AE SEC4) S 3 0 3 4
RPD360 Yakın İlişkiler Psikolojisi (AE SEC4) S 3 0 3 4
RPD362 Pozitif Genç Gelişimi (AE SEC4) S 3 0 3 4
RPD364 Güncel Psikolojik Danışma Kuramları (AE SEC4) S 3 0 3 4
RPD366 Meslek Etiği ve Yasal Konular S 3 0 3 4
RPD451 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı (AE SEC5) S 3 0 3 4
RPD453 Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Yaklaşımlar (AE SEC5) S 3 0 3 4
RPD455 İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (AE SEC5) S 3 0 3 4
RPD457 Okul Öncesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (AE SEC5) S 3 0 3 4
RPD459 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma (AE SEC5) S 3 0 3 4
RPD461 Çocuklarla Psikolojik Danışma (AE SEC6) S 3 0 3 4
RPD463 Bilişsel Psikoloji (AE SEC6) S 3 0 3 4
RPD465 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (AE SEC6) S 3 0 3 4
RPD467 Kısa Süreli Psikolojik Danışma (AE SEC6) S 3 0 3 4
RPD469 Eylem Araştırması (AE SEC6) S 3 0 3 4
RPD470 Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Uygulaması (AE SEC7) S 3 0 3 4
RPD472 Travma Psikolojik Danışmanlığı (AE SEC7) S 3 0 3 4
RPD474 Çift Danışmanlığı (AE SEC7) S 3 0 3 4
RPD476 Psikolojik Danışmada Kuram Geliştirme (AE SEC7) S 3 0 3 4
RPD478 Psikoeğitim Programı Geliştirme (AE SEC7) S 3 0 3 4
RPD480 Ergenlerle Psikolojik Danışma (AE SEC8) S 3 0 3 4
RPD482 Kapsayıcı Eğitim (AE SEC8) S 3 0 3 4
RPD484 Yaşlılarla Psikolojik Danışma (AE SEC8) S 3 0 3 4
RPD486 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele (AE SEC8) S 3 0 3 4
RPD488 Güncel Psikolojik Danışma Yaklaşımları (AE SEC8) S 3 0 3 4

 

MB Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
EMB077 Motivasyon (MB SEC1) S 2 0 2 4
EMB066 Müze Eğitimi (MB SEC1) S 2 0 2 4
EMB067 Okul Dışı Öğrenme Ortamları (MB SEC1) S 2 0 2 4
EMB071 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme (MB SEC1) S 2 0 2 4
EMB078 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları (MB SEC1) S 2 0 2 4
EMB079 Sosyal Beceri Eğitimi (MB SEC2) S 2 0 2 4
EMB080 Yaratıcı Drama (MB SEC2) S 2 0 2 4
EMB081 Eğitim Psikolojisinde Güncel Yaklaşımlar (MB SEC2) S 2 0 2 4
EMB082 Öğretim İlke ve Yöntemleri (MB SEC2) S 2 0 2 4
EMB084 Ölçek Geliştirme (MB SEC2) S 2 0 2 4
EMB085 Alternatif Eğitim Sistemleri (MB SEC2) S 2 0 2 4

 

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB001 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
MB002 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Z 2 0 2 3
GK003 Yabancı Dil 1 Z 2 0 2 3
KG005 Turk Dili 1 Z 3 0 3 5
KG007 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 3 5
PD101 Psikolojiye Giriş Z 2 0 2 4
PD103 Kültürel Antropoloji Z 2 0 2 4
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 0 1 0 0
18 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB004 Eğitim Felsefesi Z 2 6 5 10
MB005 Öğretim Teknolojileri Z 2 2 3 6
GK002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Z 2 2 3 4
GK004 Yabancı Dil 2 Z 2 0 2 3
GK006 Turk Dili 2 Z 2 0 2 2
PD102 Gelişim Psikolojisi 1 Z 2 0 2 2
PD104 Fizyolojik Psikoloji Z 2 0 2 2
PD106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 1 0 1 1
17 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB006 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
PD201 Gelişim Psikolojisi 2 Z 2 0 2 4
PD203 Öğrenme Psikolojisi Z 2 0 2 4
PD205 Sosyal Psikoloji Z 2 0 2 4
PD207 Temel İstatistik Z 2 0 2 4
MBSEC Seçmeli 1 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 1 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 1 S 2 0 2 4
16 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB007 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
MB008 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
GK008 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
PD202 Kişilik Kuramları Z 2 0 2 2
PD204 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Z 2 0 2 2
PD206 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2 0 2 3
PD208 Test Dışı Teknikler Z 1 2 2 3
MBSEC Seçmeli 2 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 2 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 2 S 2 0 2 4
17 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
MB011 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
PD301 Davranış Bozuklukları 1 Z 2 0 2 3
PD303 Psikolojik Testler Z 1 2 2 3
PD305 Psikoloik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 0 2 3
PD307 Psikolojik Danışma Kuramları Z 2 0 2 2
PD309 Mesleki Rehberlik Z 1 2 2 1
MBSEC Seçmeli 3 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 3 S 2 0 2 3
AESEC Secmeli 3 S 2 0 2 4
16 29

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB010 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 2 3
MB009 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
PD302 Davranış Bozuklukları 2 Z 2 0 2 2
PD304 Psikolojik Danışma Becerileri Z 1 2 2 4
PD306 Grupla Psikolojik Danışma Z 2 0 2 3
PD308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Z 1 0 2 2
PD310 Manevi Danışmanlık Z 2 2 2 2
MBSEC Seçmeli 4 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 4 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 4 S 2 0 2 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB037 Okullarda RPD Uygulamaları 1 Z 2 6 5 10
MB013 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 2 3
PD401 Aile Danışmanlıği Z 2 0 2 2
PD403 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 2
PD405 RPD’de Program Geliştirme Z 2 0 2 2
PD407 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Z 1 2 2 3
MBSEC Seçmeli 5 S 2 0 2 4
AESEC Seçmeli 5 S 2 0 2 4
19 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB038 Okullarda RPD Uygulamaları 2 Z 2 6 5 10
PD402 Çocuk Hukuku Z 2 2 3 6
PD404 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Z 2 2 3 4
PD406 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 0 2 3
PD408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Z 2 0 2 2
MBSEC Seçmeli 6 S 2 0 2 2
AESEC Seçmeli 6 S 2 0 2 2
17 30

GK Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
GK050 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele S 2 0 2 3
GK051 Beslenme ve Sağlık S 2 0 2 3
GK052 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 2 3
GK053 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 2 3
GK054 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 2 3
GK055 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 2 3
GK056 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 2 3
GK057 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 2 3
GK058 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 2 3
GK059 Kültür ve Dil S 2 0 2 3
GK060 Medya Okuryazarlığı S 2 0 2 3
GK061 Mesleki İngilizce S 2 0 2 3
GK062 Sanat ve Estetik S 2 0 2 3
GK063 Türk Halk Oyunları S 2 0 2 3
GK064 Türk İşaret Dili S 2 0 2 3
GK065 Türk Kültür Coğrafyası S 2 0 2 3
GK066 Türk Musikisi S 2 0 2 3
GK067 Türk Sanatı Tarihi S 2 0 2 3

MB Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB050 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 2 4
MB051 Çocuk Psikolojisi S 2 0 2 4
MB052 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu S 2 0 2 4
MB053 Eğitim Hukuku S 2 0 2 4
MB054 Eğitim Antropolojisi S 2 0 2 4
MB055 Eğitim Tarihi S 2 0 2 4
MB056 Eğitimde Drama S 2 0 2 4
MB057 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 2 4
MB058 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 2 4
MB059 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 2 4
MB060 Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 2 4
MB061 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi S 2 0 2 4
MB062 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 2 4
MB063 Karakter ve Değer Eğitimi S 2 0 2 4
MB064 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 2 4
MB065 Mikro Öğretim S 2 0 2 4
MB066 Müze Eğitimi S 2 0 2 4
MB067 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 2 4
MB068 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 2 4
MB069 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 2 4
MB070 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 2 4
MB071 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 2 4

AE Seçmeli Dersler (Okulda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PD050 Çocuk İstismarı ve İhmali S 2 0 2 4
PD051 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma S 2 0 2 4
PD052 Duyuşsal Eğitim S 2 0 2 4
PD053 Kısa Süreli Psikolojik Danışma S 2 0 2 4
PD054 Krize Müdahale S 2 0 2 4
PD055 Krize Duyarlı Psikolojik Dnaışma S 2 0 2 4
PD056 Okulda Ruh Sağlığı S 2 0 2 4
PD057 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma S 2 0 2 4
PD058 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi S 2 0 2 4
PD059 RPD’de Konsultasyon S 2 0 2 4
PD060 Sosyal Beceri Eğitimi S 2 0 2 4
PD061 Uygulamalıu Davranış Analizi S 2 0 2 4
PD062 Yaratıcı Drama S 2 0 2 4
PD063 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri S 2 0 2 4
PD064 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 2 4

AE Seçmeli Dersler (Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı)

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PD065 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri S 2 0 2 4
PD066 Çalışma Sosyolojisi S 2 0 2 4
PD067 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı S 2 0 2 4
PD068 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi S 2 0 2 4
PD069 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma S 2 0 2 4
PD070 İnsan Kaynakları Yönetimi S 2 0 2 4
PD071 İş Analizi ve Performans Değerlendirme S 2 0 2 4
PD072 İş ve Meslek Danışmanlığı S 2 0 2 4
PD073 Kariyer Bilgi Kaynakları S 2 0 2 4
PD074 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri S 2 0 2 4
PD075 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi S 2 0 2 4
PD076 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi S 2 0 2 4

AE Seçmeli Dersler (Aile Rehberliği ve Danışmanlığı)

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PD077 Aile Danışmanlığı ve Etik S 2 0 2 4
PD078 Aile İçi İlişkiler ve İletişim S 2 0 2 4
PD079 Aile İçi Şiddet S 2 0 2 4
PD080 Ailede Bağımlılık Eğitimi S 2 0 2 4
PD081 Anne Baba Eğitimi S 2 0 2 4
PD082 Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu S 2 0 2 4
PD083 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma S 2 0 2 4
PD084 Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı S 2 0 2 4
PD085 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği S 2 0 2 4
PD086 Türk Kültüründe Aİle ve Çocuk S 2 0 2 4
PD087 Yakın İlişkiler Psikolojisi S 2 0 2 4

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
İNG101 İngilizce I Z 3 0 3 3
PDR101 Bilgisayar Z 2 2 3 4
PDR103 Psikolojiye Giriş Z 3 0 3 5
PDR105 Eğitim Bilimine Giriş Z 3 0 3 5
PDR107 Sosyolojiye Giriş Z 3 0 3 4
PDR113 Felsefeye Giriş Z 3 0 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
23 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
İNG102 İngilizce II Z 3 0 3 3
PDR104 Gelişim Psikolojisi I Z 3 0 3 5
PDR106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 4
PDR108 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Z 1 2 2 5
PDR114 Fizyolojik Psikoloji Z 3 0 3 5
PDR118 Bilim Tarihi Z 3 0 3 4
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
20 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR203 Gelişim Psikolojisi II Z 3 0 3 4
PDR205 İstatistik I Z 3 0 3 4
PDR209 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 3 0 3 4
PDR211 Özel Eğitim Z 3 0 3 4
PDR215 Öğrenme Psikolojisi Z 3 0 3 3
PDR217 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 3 0 3 3
PDR219 Sosyal Psikoloji Z 3 0 3 4
Alan Seçmeli 1 S 3 0 3 4
24 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR202 Ölçme ve Değerlendirme Z 3 0 3 5
PDR206 İstatistik II Z 3 0 3 4
PDR208 İnsan İlişkilileri ve İletişim Z 2 2 3 5
PDR212 Test Dışı Teknikler Z 3 0 3 4
PDR222 Sosyal Antropoloji Z 3 0 3 3
PDR224 Okullarda Gözlem Z 2 2 3 5
Alan Seçmeli 2 S 3 0 3 4
21 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 2 3 4
PDR305 Kişilik Kuramları Z 3 0 3 5
PDR307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Z 3 0 3 4
PDR311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 4
PDR315 Psikolojik Danışma Kuramları I Z 3 0 3 5
Alan Seçmeli 3 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 4 S 3 0 3 4
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
PDR306 Davranış Bozuklukları Z 3 0 3 4
PDR310 Grupla Psikolojik Danışma Z 3 0 3 4
PDR316 Psikolojik Danışma Kuramları II Z 3 0 3 5
PDR318 Psikolojik Testler Z 2 4 4 4
Alan Seçmeli 5 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 6 S 3 0 3 4
22 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR405 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
PDR409 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
PDR411 Eğitim Yönetimi Z 2 0 2 3
PDR417 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 3
PDR419 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması Z 1 4 3 5
PDR421 Rehberlikte Program Geliştirme Z 3 0 3 5
Alan Seçmeli 7 S 3 0 3 3
Alan Seçmeli 8 S 3 0 3 3
21 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 2 3 6
PDR408 Kurum Deneyimi Z 1 4 3 6
PDR414 Aile ve Evlilik Danışmanlığı Z 3 0 3 5
PDR416 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
Alan Seçmeli 9 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 10 S 3 0 3 4
18 30

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR213 Etkili Çalışma ve Düşünme Becerileri (AS1) 3 0 3 4
PDR241 Mesleki İngilizce I (AS1) 3 0 3 4
PDR243 Psikoloji Tarihi (AS1) 3 0 3 4
PDR245 Türk Eğitim Tarihi (AS1) 3 0 3 4
PDR247 Sınıf Yönetimi (AS1) 3 0 3 4
PDR249 Çocuk ve Şiddet (AS1) 3 0 3 4

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR216 Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Eğitimi  (AS2) 3 0 3 4
PDR240 Mesleki İngilizce II (AS2) 3 0 3 4
PDR242 Stresle Başa Çıkma (AS2) 3 0 3 4
PDR244 Örgütsel Davranış (AS2) 3 0 3 4
PDR246 Hayat Boyu Öğrenme (AS2) 3 0 3 4
PDR248 Çocuk Ruh Sağlığı 3 0 3 4

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR341 Evlilik ve Aile Sosyolojisi (AS3) 3 0 3 4
PDR343 Engelli Çocuklar ve Eğitimi (AS3) 3 0 3 4
PDR353 Risk Altındaki çocuklar (AS3) 3 0 3 4
PDR355 Bilimsel Düşünme Becerileri ve Proje Geliştirme(AS3) 3 0 3 4
PDR357 Okul Temelli Şiddet Önleme Programları(AS3) 3 0 3 4
PDR345 Pozitif Psikoloji (AS4) 3 0 3 4
PDR347 Çocuklarla Psikolojik Danışma (AS4) 3 0 3 4
PDR349 Ölçek Geliştirme (AS4) 2 2 3 4
PDR351 Motivasyon (AS4) 3 0 3 4

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR342 Pozitif Genç Gelişimi (AS5) 3 0 3 4
PDR344 Ergenlerde Psikolojik Danışma (AS5) 3 0 3 4
PDR348 Bilişsel Psikoloji (AS5) 3 0 3 4
PDR354 İlköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik(AS5) 3 0 3 4
PDR340 Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi (AS6) 3 0 3 4
PDR346 Kişilik Testleri (AS6) 3 0 3 4
PDR350 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi (AS6) 3 0 3 4
PDR352 Akran Danışmanlığı (ASEC6) 3 0 3 4
PDR356 Yaşam Dönemler ve Uyum Problemleri(ASEC6) 3 0 3 4

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR441 Krize Müdahale (AS7) 3 0 3 3
PDR443 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve
Rehberlik (AS7)
3 0 3 3
PDR447 Yaşlılarla Psikolojik Danışma (AS7) 3 0 3 3
PDR453 Rehabilitasyon Danımanlığı (AS7) 3 0 3 3
PDR457 Kültür ve Psikolojik Danışmanlık(AS7) 3 0 3 3
PDR445 Psikodrama (AS8) 2 2 3 3
PDR449 Projektif Testler (AS8) 2 2 3 3
PDR451 Algı Psikolojisi (AS8) 3 0 3 3
PDR455 Yüksek Öğretimde Psikolojik Danışma ve
Rehberlik(AS8)
3 0 3 3
PDR459 Pozitif Genç Gelişiim Programları (AS8) 3 0 3 3

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR440 Sosyal Beceri Eğitimi (AS9) 2 2 3 4
PDR444 Yaratıcı Drama (AS9) 2 2 3 4
PDR452 İnsan Kaynakları (AS9) 3 0 3 4
PDR456 İletişim ve Etkileşim Teknikleri (AS9) 2 2 3 4
PDR454 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (AS9) 3 0 3 4
PDR442 Öğrenme Güçlükleri (AS10) 3 0 3 4
PDR446 Yas Danışmanlığı (AS10) 3 0 3 4
PDR448 Zeka Testleri (AS10) 2 2 3 4
PDR450 Sağlık Psikolojisi (AS10) 3 0 3 4
PDR458 Travma Sonrası Müdahale (AS10) 3 0 3 4

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
İNG101 İngilizce I Z 3 0 3 3
PDR101 Bilgisayar Z 2 2 3 4
PDR103 Psikolojiye Giriş Z 3 0 3 5
PDR105 Eğitim Bilimine Giriş Z 3 0 3 4
PDR107 Sosyolojiye Giriş Z 2 0 2 3
PDR109 Fizyolojik Psikoloji Z 3 0 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projeleri 1 Z 2 0 2 2
24 30

 

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
İNG102 İngilizce II Z 3 0 3 3
PDR102 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 3 0 3 4
PDR104 Gelişim Psikolojisi I Z 3 0 3 4
PDR106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3
PDR108 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Z 1 2 2 4
PDR110 Sosyal Antropoloji Z 3 0 3 3
PDR112 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projeleri 1 Z 2 0 2 2
24 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR203 Gelişim Psikolojisi II Z 3 0 3 5
PDR205 İstatistik I Z 3 0 3 5
PDR209 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 3 0 3 4
PDR211 Özel Eğitim Z 3 0 3 4
PDR215 Öğrenme Psikolojisi Z 3 0 3 4
PDR219 Sosyal Psikoloji Z 3 0 3 4
Alan Seçmeli 1 S 3 0 3 4
21 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR118 Bilim Tarihi Z 3 0 3 4
PDR202 Ölçme ve Değerlendirme Z 3 0 3 4
PDR206 İstatistik II Z 3 0 3 4
PDR208 İnsan İlişkilileri ve İletişim Z 2 2 3 5
PDR212 Test Dışı Teknikler Z 3 0 3 4
PDR224 Okullarda Gözlem Z 2 2 3 5
Alan Seçmeli 2 S 3 0 3 4
21 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 2 3 5
PDR305 Kişilik Kuramları Z 3 0 3 4
PDR307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Z 3 0 3 5
PDR311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 4
PDR315 Psikolojik Danışma Kuramları I Z 3 0 3 4
Alan Seçmeli 3 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 4 S 3 0 3 4
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
PDR306 Davranış Bozuklukları Z 3 0 3 4
PDR310 Grupla Psikolojik Danışma Z 3 0 3 5
PDR316 Psikolojik Danışma Kuramları II Z 3 0 3 4
PDR318 Psikolojik Testler Z 2 4 4 6
Alan Seçmeli 5 S 3 0 3 3
Alan Seçmeli 6 S 3 0 3 3
22 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR405 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
PDR409 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
PDR411 Eğitim Yönetimi Z 2 0 2 2
PDR417 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 3
PDR419 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması Z 1 4 3 5
PDR421 Rehberlikte Program Geliştirme Z 3 0 3 4
Alan Seçmeli 7 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 8 S 3 0 3 4
21 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 2 3 6
PDR408 Kurum Deneyimi Z 1 4 3 6
PDR414 Aile ve Evlilik Danışmanlığı Z 3 0 3 5
PDR416 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
Alan Seçmeli 9 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 10 S 3 0 3 4
18 30

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR213 Etkili Çalışma ve Düşünme Becerileri (AS1) 3 0 3 4
PDR241 Mesleki İngilizce I (AS1) 3 0 3 4
PDR243 Psikoloji Tarihi (AS1) 3 0 3 4
PDR247 Sınıf Yönetimi (AS1) 3 0 3 4

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR216 Öğrenme Güçlükleri (AS2) 3 0 3 4
PDR240 Mesleki İngilizce II (AS2) 3 0 3 4
PDR242 Stresle Başa Çıkma (AS2) 3 0 3 4
PDR244 Örgütsel Davranış (AS2) 3 0 3 4
PDR246 Hayat Boyu Öğrenme (AS2) 3 0 3 4

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR341 Evlilik ve Aile Sosyolojisi (AS3) 3 0 3 4
PDR343 Engelli Çocuklar ve Eğitimi (AS3) 3 0 3 4
PDR353 Risk Altındaki çocuklar (AS3) 3 0 3 4
PDR345 Pozitif Psikoloji (AS4) 3 0 3 4
PDR347 Çocuklarla Psikolojik Danışma (AS4) 3 0 3 4
PDR349 Ölçek Geliştirme (AS4) 2 2 3 4
PDR351 Motivasyon (AS4) 3 0 3 4

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR340 Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi (AS6) 3 0 3 3
PDR346 Kişilik Testleri (AS6) 3 0 3 3
PDR350 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi (AS6) 3 0 3 3
PDR342 Pozitif Genç Gelişimi (AS5) 3 0 3 3
PDR344 Ergenlerde Psikolojik Danışma (AS5) 3 0 3 3
PDR348 Bilişsel Psikoloji (AS5) 3 0 3 3

7. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR441 Krize Müdahale (AS7) 3 0 3 4
PDR443 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve
Rehberlik (AS7)
3 0 3 4
PDR447 Yaşlılarla Psikolojik Danışma (AS7) 3 0 3 4
PDR453 Rehabilitasyon Danışmanlığı (AS7) 3 0 3 4
PDR445 Psikodrama (AS8) 2 2 3 4
PDR449 Projektif Testler (AS8) 2 2 3 4
PDR451 Algı Psikolojisi (AS8) 3 0 3 4

8. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR440 Sosyal Beceri Eğitimi (AS9) 2 2 3 4
PDR444 Yaratıcı Drama (AS9) 2 2 3 4
PDR452 İnsan Kaynakları (AS9) 3 0 3 4
PDR456 İletişim ve Etkileşim Teknikleri (AS9) 2 2 3 4
PDR442 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (AS10) 3 0 3 4
PDR446 Yas Danışmanlığı (AS10) 3 0 3 4
PDR448 Zeka Testleri (AS10) 2 2 3 4
PDR450 Sağlık Psikolojisi (AS10) 3 0 3 4