REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Ders Planları

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB001 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
MB002 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Z 2 0 2 3
GK003 Yabancı Dil 1 Z 2 0 2 3
KG005 Turk Dili 1 Z 3 0 3 5
KG007 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 3 5
PD101 Psikolojiye Giriş Z 2 0 2 4
PD103 Kültürel Antropoloji Z 2 0 2 4
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 0 1 0 0
18 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB004 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 3
MB005 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 2 3
GK002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Z 2 0 2 3
GK004 Yabancı Dil 2 Z 2 0 2 3
GK006 Turk Dili 2 Z 3 0 3 5
PD102 Gelişim Psikolojisi 1 Z 2 0 2 4
PD104 Fizyolojik Psikoloji Z 2 0 2 4
PD106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 2 0 2 5
17 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB006 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
PD201 Gelişim Psikolojisi 2 Z 2 0 2 4
PD203 Öğrenme Psikolojisi Z 2 0 2 4
PD205 Sosyal Psikoloji Z 2 0 2 4
PD207 Temel İstatistik Z 2 0 2 4
MBSEC Seçmeli 1 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 1 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 1 S 2 0 2 4
16 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB007 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
MB008 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
GK008 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
PD202 Kişilik Kuramları Z 2 0 2 2
PD204 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Z 2 0 2 2
PD206 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2 0 2 3
PD208 Test Dışı Teknikler Z 1 2 2 3
MBSEC Seçmeli 2 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 2 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 2 S 2 0 2 4
16 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
MB011 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
PD301 Davranış Bozuklukları 1 Z 2 0 2 3
PD303 Psikolojik Testler Z 1 2 2 3
PD305 Psikoloik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 0 2 3
PD307 Psikolojik Danışma Kuramları Z 2 0 2 2
PD309 Mesleki Rehberlik Z 1 2 2 1
MBSEC Seçmeli 3 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 3 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 3 S 2 0 2 4
16 29

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB010 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 2 3
MB009 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
PD302 Davranış Bozuklukları 2 Z 2 0 2 2
PD304 Psikolojik Danışma Becerileri Z 1 2 2 4
PD306 Grupla Psikolojik Danışma Z 2 0 2 3
PD308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Z 1 0 2 2
PD310 Manevi Danışmanlık Z 2 2 2 2
MBSEC Seçmeli 4 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 4 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 4 S 2 0 2 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB037 Okullarda RPD Uygulamaları 1 Z 2 6 5 10
MB013 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 2 3
PD401 Aile Danışmanlıği Z 2 0 2 2
PD403 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 2
PD405 RPD’de Program Geliştirme Z 2 0 2 2
PD407 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Z 1 2 2 3
MBSEC Seçmeli 5 S 2 0 2 4
AESEC Seçmeli 5 S 2 0 2 4
19 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB038 Okullarda RPD Uygulamaları 2 Z 2 6 5 10
PD402 Çocuk Hukuku Z 2 0 2 3
PD404 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Z 2 0 2 3
PD406 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 0 2 3
PD408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Z 1 2 2 3
MBSEC Seçmeli 6 Z 2 0 2 4
AESEC Seçmeli 6 Z 2 0 2 4
17 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB001 Eğitime Giriş Z 2 0 2 3
MB002 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 2 3
GK001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Z 2 0 2 3
GK003 Yabancı Dil 1 Z 2 0 2 3
KG005 Turk Dili 1 Z 3 0 3 5
KG007 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 3 5
PD101 Psikolojiye Giriş Z 2 0 2 4
PD103 Kültürel Antropoloji Z 2 0 2 4
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 0 1 0 0
18 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB004 Eğitim Felsefesi Z 2 6 5 10
MB005 Öğretim Teknolojileri Z 2 2 3 6
GK002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Z 2 2 3 4
GK004 Yabancı Dil 2 Z 2 0 2 3
GK006 Turk Dili 2 Z 2 0 2 2
PD102 Gelişim Psikolojisi 1 Z 2 0 2 2
PD104 Fizyolojik Psikoloji Z 2 0 2 2
PD106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 1 0 1 1
17 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB006 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 2 3
PD201 Gelişim Psikolojisi 2 Z 2 0 2 4
PD203 Öğrenme Psikolojisi Z 2 0 2 4
PD205 Sosyal Psikoloji Z 2 0 2 4
PD207 Temel İstatistik Z 2 0 2 4
MBSEC Seçmeli 1 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 1 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 1 S 2 0 2 4
16 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB007 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 2 3
MB008 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 2 3
GK008 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
PD202 Kişilik Kuramları Z 2 0 2 2
PD204 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri Z 2 0 2 2
PD206 Karakter ve Değer Eğitimi Z 2 0 2 3
PD208 Test Dışı Teknikler Z 1 2 2 3
MBSEC Seçmeli 2 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 2 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 2 S 2 0 2 4
17 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB012 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 2 3
MB011 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 2 3
PD301 Davranış Bozuklukları 1 Z 2 0 2 3
PD303 Psikolojik Testler Z 1 2 2 3
PD305 Psikoloik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 0 2 3
PD307 Psikolojik Danışma Kuramları Z 2 0 2 2
PD309 Mesleki Rehberlik Z 1 2 2 1
MBSEC Seçmeli 3 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 3 S 2 0 2 3
AESEC Secmeli 3 S 2 0 2 4
16 29

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB010 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 2 3
MB009 Sınıf Yönetimi Z 2 0 2 3
PD302 Davranış Bozuklukları 2 Z 2 0 2 2
PD304 Psikolojik Danışma Becerileri Z 1 2 2 4
PD306 Grupla Psikolojik Danışma Z 2 0 2 3
PD308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları Z 1 0 2 2
PD310 Manevi Danışmanlık Z 2 2 2 2
MBSEC Seçmeli 4 S 2 0 2 4
GKSEC Seçmeli 4 S 2 0 2 3
AESEC Seçmeli 4 S 2 0 2 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB037 Okullarda RPD Uygulamaları 1 Z 2 6 5 10
MB013 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 2 3
PD401 Aile Danışmanlıği Z 2 0 2 2
PD403 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 2
PD405 RPD’de Program Geliştirme Z 2 0 2 2
PD407 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 Z 1 2 2 3
MBSEC Seçmeli 5 S 2 0 2 4
AESEC Seçmeli 5 S 2 0 2 4
19 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
MB038 Okullarda RPD Uygulamaları 2 Z 2 6 5 10
PD402 Çocuk Hukuku Z 2 2 3 6
PD404 Travma Sonrası Psikolojik Danışma Z 2 2 3 4
PD406 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 0 2 3
PD408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 Z 2 0 2 2
MBSEC Seçmeli 6 S 2 0 2 2
AESEC Seçmeli 6 S 2 0 2 2
17 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
INT100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
İNG101 İngilizce I Z 3 0 3 3
PDR101 Bilgisayar Z 2 2 3 4
PDR103 Psikolojiye Giriş Z 3 0 3 5
PDR105 Eğitim Bilimine Giriş Z 3 0 3 5
PDR107 Sosyolojiye Giriş Z 3 0 3 4
PDR113 Felsefeye Giriş Z 3 0 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
20 30

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
İNG102 İngilizce II Z 3 0 3 3
PDR104 Gelişim Psikolojisi I Z 3 0 3 5
PDR106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 4
PDR108 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Z 1 2 2 5
PDR114 Fizyolojik Psikoloji Z 3 0 3 5
PDR118 Bilim Tarihi Z 3 0 3 4
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
20 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR203 Gelişim Psikolojisi II Z 3 0 3 4
PDR205 İstatistik I Z 3 0 3 4
PDR209 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 3 0 3 4
PDR211 Özel Eğitim Z 3 0 3 4
PDR215 Öğrenme Psikolojisi Z 3 0 3 3
PDR217 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 3 0 3 3
PDR219 Sosyal Psikoloji Z 3 0 3 4
Alan Seçmeli 1 S 3 0 3 4
24 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR202 Ölçme ve Değerlendirme Z 3 0 3 5
PDR206 İstatistik II Z 3 0 3 4
PDR208 İnsan İlişkilileri ve İletişim Z 2 2 3 5
PDR212 Test Dışı Teknikler Z 3 0 3 4
PDR222 Sosyal Antropoloji Z 3 0 3 3
PDR224 Okullarda Gözlem Z 2 2 3 5
Alan Seçmeli 2 S 3 0 3 4
Z 1 0 1 1
21 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 2 3 4
PDR305 Kişilik Kuramları Z 3 0 3 5
PDR307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Z 3 0 3 4
PDR311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 4
PDR315 Psikolojik Danışma Kuramları I Z 3 0 3 5
Alan Seçmeli 3 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 4 S 3 0 3 4
Z 1 0 1 1
21 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
PDR306 Davranış Bozuklukları Z 3 0 3 4
PDR310 Grupla Psikolojik Danışma Z 3 0 3 4
PDR316 Psikolojik Danışma Kuramları II Z 3 0 3 5
PDR318 Psikolojik Testler Z 2 4 4 4
Alan Seçmeli 5 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 6 S 3 0 3 4
Z 1 0 1 1
22 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR405 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
PDR409 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
PDR411 Eğitim Yönetimi Z 2 0 2 3
PDR417 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 3
PDR419 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması Z 1 4 3 5
PDR421 Rehberlikte Program Geliştirme Z 3 0 3 5
Alan Seçmeli 7 S 3 0 3 3
Alan Seçmeli 8 S 3 0 3 3
21 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 2 3 6
PDR408 Kurum Deneyimi Z 1 4 3 6
PDR414 Aile ve Evlilik Danışmanlığı Z 3 0 3 5
PDR416 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
Alan Seçmeli 9 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 10 S 3 0 3 4
18 30

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Z 2 0 2 2
İNG101 İngilizce I Z 3 0 3 3
PDR101 Bilgisayar Z 2 2 3 4
PDR103 Psikolojiye Giriş Z 3 0 3 5
PDR105 Eğitim Bilimine Giriş Z 3 0 3 5
PDR107 Sosyolojiye Giriş Z 3 0 3 4
PDR113 Felsefeye Giriş Z 3 0 3 4
TÜR101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
INT100 Üniversite hayatına giriş Z 1 0 1 1

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
İNG102 İngilizce II Z 3 0 3 3
PDR104 Gelişim Psikolojisi I Z 3 0 3 5
PDR106 Eğitim Felsefesi Z 2 0 2 4
PDR108 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Z 1 2 2 5
PDR114 Fizyolojik Psikoloji Z 3 0 3 5
PDR118 Bilim Tarihi Z 3 0 3 4
TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
20 30

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR203 Gelişim Psikolojisi II Z 3 0 3 4
PDR205 İstatistik I Z 3 0 3 4
PDR209 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 3 0 3 4
PDR211 Özel Eğitim Z 3 0 3 4
PDR215 Öğrenme Psikolojisi Z 3 0 3 3
PDR217 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Z 3 0 3 3
PDR219 Sosyal Psikoloji Z 3 0 3 4
Alan Seçmeli 1 S 3 0 3 4
20 30

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR202 Ölçme ve Değerlendirme Z 3 0 3 5
PDR206 İstatistik II Z 3 0 3 4
PDR208 İnsan İlişkilileri ve İletişim Z 2 2 3 5
PDR212 Test Dışı Teknikler Z 3 0 3 4
PDR222 Sosyal Antropoloji Z 3 0 3 3
PDR224 Okullarda Gözlem Z 2 2 3 5
Alan Seçmeli 2 S 3 0 3 4
20 30

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Z 2 2 3 4
PDR305 Kişilik Kuramları Z 3 0 3 5
PDR307 Mesleki Rehberlik ve Danışma Z 3 0 3 4
PDR311 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 4
PDR315 Psikolojik Danışma Kuramları I Z 3 0 3 5
Alan Seçmeli 3 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 4 S 3 0 3 4
20 30

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
PDR306 Davranış Bozuklukları Z 3 0 3 4
PDR310 Grupla Psikolojik Danışma Z 3 0 3 4
PDR316 Psikolojik Danışma Kuramları II Z 3 0 3 5
PDR318 Psikolojik Testler Z 2 4 4 4
Alan Seçmeli 5 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 6 S 3 0 3 4
20 30

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR405 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
PDR409 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 2 3
PDR411 Eğitim Yönetimi Z 2 0 2 3
PDR417 Meslek Etiği ve Yasal Konular Z 2 0 2 3
PDR419 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Alan Çalışması Z 1 4 3 5
PDR421 Rehberlikte Program Geliştirme Z 3 0 3 5
Alan Seçmeli 7 S 3 0 3 3
Alan Seçmeli 8 S 3 0 3 3
21 30

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Z/S T U Kredi AKTS ÖNKOŞUL
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri Z 2 2 3 6
PDR408 Kurum Deneyimi Z 1 4 3 6
PDR414 Aile ve Evlilik Danışmanlığı Z 3 0 3 5
PDR416 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Z 1 4 3 5
Alan Seçmeli 9 S 3 0 3 4
Alan Seçmeli 10 S 3 0 3 4
  18   30