Staj / CO-OP | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Staj / CO-OP

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programında 7. ve 8. Eğitim-öğretim yarıyıllarında Okullarda RPD Uygulamaları 1 ve 2 dersleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki farklı tür ve kademelerdeki okullardaki rehberlik servislerinin yürüttüğü  rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlama, uygulama, değerlendirme ve raporlama süreçlerine ilişkin uygulama deneyimi kazanmak için staj yapmaktadırlar.