Hakkımızda | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hakkımızda

Vizyon
Türkiye’yi başarıya taşıyacak her bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun düzeyde geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Misyon
Kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkenin ihtiyaç duyduğu değişimlere açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunan Psikolojik Danışmanlar yetiştirmektir.

Öğrenim Süresi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğretim süresi 4 yıldır.

Eğitim Dili
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı eğitim dili Türkçedir (%100). 2012 yılında öğrenci alımına başlayan programda teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Hazırlık sınıfının olmadığı programda eğitim dili Türkçe’dir. Programın toplam süresi dört yıldır.

Kontenjan
Kontenjan her yıl değişmekte olup programa ortalama  50 öğrenci alınmaktadır. Programa kayıt için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, Eşit Ağırlık puan türünden yeterli puanı almak gerekmektedir.