REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hakkımızda

Türkiye’yi başarıya taşıyacak her bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun düzeyde geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalı -kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin ihtiyacı duyduğu değişimlere açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunan Psikolojik Danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir.

Hakkımızda

Öğretim Süresi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğretim süresi 4 yıldır (İngilizce Hazırlık isteğe bağlı).

Eğitim Dili
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı eğitim dili Türkçedir (%100).

2012 yılında öğrenci alımına başlayan programda teorik ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Hazırlık sınıfının olmadığı programda eğitim dili Türkçe’dir. Programın toplam süresi dört yıldır. Programa, Yükseköğretim Kurumları Sınavı puan türlerinden Eşit Ağırlık puanları ile aday kabulü yapılmaktadır.

Kontenjan

Kontenjan her yıl değişmekte olup programa ortalama 70 öğrenci alınmaktadır. Programda 3 profesör, 1 doçent doktor, 5 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Programa kayıt için Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, Eşit Ağırlık puan türünden yeterli puanı almak gerekmektedir. Asgari sıralama adaylar için 300.000 dir.